Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ ile Sağlık Uygulama Fiyatlandırma Komisyonu Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karar ve tebliğe göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarına yaptığı ödemelere yüzde 10 ile yüzde 55 oranında artış yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme ile yoğun bakım tedavilerine yüzde 40, diğer tüm paketlere yüzde 55, acil muayene, yeşil alan ve konsültasyonlara da yüzde 20 oranında artışlar yapıldı.

ÖZEL HASTANELER ZAMMI YETERSİZ BULDU

Bloomberg HT'ye bilgi veren Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, paket muayene ücretlerine yüzde 10, laboratuar, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve yatak işlemlerine yüzde 55, kardiyoloiji, KVC, üroloji, karaciğer, böbrek-kemik iliği nakilleri ile kanser cerrahisi işlemlerine yüzde 20 oranında artış yapıldığını aktararak, bu oranların yüzde 100 artan maliyetleri karşılamaktan çok uzak olduğunu belirtti.

Bahat, "Yoğun bakımlar bu artış oranları ile yine zarar eder. Yoğun bakım tedavi ücretleri en az yüzde 100 daha artmalı" dedi.

Karar ve tebliğlere göre malzemelere herhangi bir artış yapılmadı.

Editör: Ali Özyiğit