TEMİZ SİYASET PLATFORMU GENEL MERKEZİ

BASIN AÇIKLAMASI

İnsanlık geride bıraktığımız çeyrek asırda; tarihin hiçbir döneminde maruz kalmadığı sistematik saldırılarla karşı karşıya bırakılmış, muhtelif coğrafya ve cephelerde meydana gelen iki büyük dünya savaşını çırak çıkaracak komplolarla bir bütün olarak yıkıma uğratılmıştır.

Küresel elitler olarak adlandırılan; çocuk ve bebek katili, pedofili, homoseksüel, insanlık ve tabiat düşmanı bir zümre; bilim, teknoloji ve finans ile elde ettiği gücü devletler, ordular, yöneticileri ve alternatifleri üstünde büyük bir tahakküme dönüştürmüş; kimi zaman satın alarak kimi zaman da devşirerek temel insan haklarını hedef alan tecavüzlerine ortak etmiştir.ar, koruyucu sağlık politikaları gibi kimsenin itiraz etmek istemeyeceği  konuları insanlığa sopa olarak göster

Kurguladıkları kaos ve yıkımı yeryüzüne hakim kılmak için; kadını erkek ile, insanı  tabiat ile, varlığı Tanrı ile, iyiliği kötülük ile çatıştırmayı gaye edinen bu sapkın zümrenin kötülüklerini perdelerken; kadın hakları, çevre politikaları, hayvan hakları, sürdürebilir kaynaklmesi artık herkes tarafından kanıksanmış gibi görünüyor.

Türk tarihi atalarımızın insanlık onuru, adil düzen ve insanlığın yüksek refahını korumak için tesis ettiği uygarlık ile insanlığa kasteden tüm sapkınlara karşı Tanrı’nın ve tabiatın yanında yer alarak verdiği savaşların bir özetidir. Böylesi bir bakiyeye sahip Türk Milletinin Tanrı’nın karşısında, İblis’in safında yer alan bu zümrelere karşı sessiz kalması; işbirliğini gizlemeyen devlet ve siyaset kurumunu içine düştüğü bu kötülük ve karanlıktan çıkmaya zorlayacak adımlar atmıyor olması en hafif tabirle toplu intihar girişimidir.

Gelinen noktada gıda, tarım, sağlık, ekonomi ve hatta eğitim politikaları Türkiye ve Türk Milletinin faydasını gözeten politikalara değil; dünyayı insanlık için cehenneme çevirmek isteyen küreselci sapkınların arzularını dikte ettiği ikili anlaşmalara göre belirlenmektedir. Halkımız 5. Kol faaliyetlerinin ürünü olan yapay çatışmalarla etkisizleştirilirken ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz iktidar da muhalefet de bu tecavüz konusunda üç maymunu oynayarak mücadeleden kaçınmakta, halkın kendine tesis ettiği makamlarda teslimiyet ve işbirliği bayrağını hiç bırakmayacakmışçasına sahiplenmiş gibi görünmektedir.

Türkiye, kurulmak istenen yeni şeytani düzenin laboratuvarı, etüt merkezi haline getiriliyor. Dünyanın kovduğu sabıkalı uluslararası teşkilatlar merkezlerini yurdumuza taşıyor. Başka ülkelerde cesaret edemedikleri ya da kitlesel başkaldırılar neticesinde kaçmak zorunda bırakıldıkları ülkelerden, tüm günahlarını rahatça işleyebilmek üzere şehit kanıyla sulanmış vatanımıza akın ediyor, milletimiz ise bu kötülük karşısında çaresiz bırakılıyor.

Kontrolsüz göç ve sığınmacı politikası ile kırılmaya başlayan tarihi reflekslerimize sahip çıkmayışımız; aşı, gıda, tarım, hayvancılık, ekonomi, eğitim , çevre ve şehircilik politikalarıyla köleleştirilen ve mankurtlaştırılan bir millet olarak tarih sahnesinde yok olmaya zorlanışımız, yalnızca Türkiye ve Türk düşmanlarını sevindiriyor.

Temiz Siyaset Platformu olarak;

Ücretsiz aşılama adı altında kadınlarımızı ve nesillerimizi hedef alan yerel yönetimlerden küresel örgütlerin yıkıcı sağlık politikalarına karşı çıkmayan yöneticilere;

Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Türk milletini köleleştirip mülkiyetine el koymayı vazife edinmiş kalbinde hangi bayrağı taşıdığı belli olmayan çifte vatandaş bakanlara;

Toprağımıza ekeceğimiz tohuma, ekine ve besleyeceğimiz hayvana kadar karar veren vakıflar ve işbirliği anlaşması imzalayan bakanlıklara;

Türk insanını saldırgan sokak hayvanlarına karşı aciz bırakarak ölüme terkeden asayiş politikaları ve insanımızı hedef almaktan geri durmayan fonlanmış dernek ve vakıflara;

Medeniyetimizi ve erkek çocuklarımızı hedef alan her türden homoseksüellik faaliyetine;

Aile yapısını bozmayı amaç edinen cinsiyet siyasetine;

Suyumuza, ekmeğimize, toprağımıza zehir bulaştıranlara;

Türk Milleti yerine Türkiye Milleti kavramını topluma kabul ettirmeye çalışan, kontrolsüz göç ve sığınmacı politikaları ile milli varlığımızı hedef alan politikalara;

Milli, üniter devletimizi yıkıma sürükleyecek ve bağımsızlığımızı küresel şer odaklarına devredecek her türden anayasa değişikliğine karşı olduğumuzun altını çiziyor; bu örtülü işgal ve örgütlü kötülüğe karşı beslediğimiz duygu ve düşüncelerin bilinmesini istiyoruz.

Temiz Siyaset Platformu dünyayı cehenneme çevirmek için her türlü acımasızlığı eyleme döken Küreselci sapkın elit ve yeryüzündeki her işbirlikçisinin karşısında; insanlık onurunun, medeniyetin ve tabiatın yanındadır. Ortadaki bütün insanlığa açılmış bir savaştır. Bu savaşta yanımızda yer alan tüm dünya milletleri ve bu sapkınlığa geçit vermeyen bağımsız devletler dostumuz; cehennemin kapılarını aralayan her faaliyet mücadele sahamızdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının devredildiği, insanımızın köleleştirildiği, vatanımızın bu sapkın zümrenin deney sahası yapıldığı bu örtülü işgal ortamında; aklını ve vicdanını yitirmemiş; çocuklarına, torunlarına ve tüm insanlığa onurlu bir gelecek bırakmak isteyen bütün yurttaşlarımızı sesini yükseltmeye, tarihte olduğu gibi mücadele etmeye davet ediyoruz.

Vatanımızın ve insanlığın onuru ve bağımsızlığı için atacağımız her adım tarih sayfalarına birer şeref nişanesi olarak geçecektir.

Yaşasın Türkiye! Yaşasın Vatan! Yaşasın namus! Yaşasın Millet! Yaşasın İnsanlık Onuru!

                                                                                                                                                    

                                                                                                                        Mehmet BAYIR

                                                                                                               Temiz Siyaset Platformu Genel Başkanı 

Editör: Habererk Com