İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ve siyasi yasağa tepkiler büyüyor. Temiz Siyaset Platformu da yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Temiz Siyaset Platformu Genel Başkanı Mehmet Bayır, verilen kararın yüce Türk milletinin vicdanında derin yara açtığını belirterek, adalet duygusunu sarsan bu kararın üst mahkemelerce düzeltilmesini beklediklerini söyledi.

Bayır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Temiz Siyaset Platformu olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu Üyelerine hakaret ettiği gerekçesi ile yargılandığı davayı yakından takip ettik. Bugün yapılan duruşmada, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Sayın İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza verildiğini üzülerek gördük. Yerel mahkeme tarafından verilen bu karar kesinleşirse, Sayın İmamoğlu Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince siyasi yasaklı hale gelecektir.

Yüce Türk milletinin oyları ile seçilmiş birinin, sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevi üstlenmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, seçme ve seçilme ehliyetinden mahrum bırakılması kabul edilebilecek bir durum değildir.

Bu karar, Yüce Türk milletinin vicdanında derin bir yara açmıştır. Türk milletinin adalet duygusun sarsılmasına neden olan bu kararın üst mahkemelerce düzeltilmesi en büyük dileğimizdir. Türk milletinin iradesine bir müdahale gibi algılanan kararın düzeltilmesi aynı zamanda, ileri bir demokrasi özleminin, temiz siyaset hedefinin en büyük göstergesi olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

EKREM İMAMOĞLU'NA 2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme, "hakaret" suçunu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyeleri)" işlediğini belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme, verilen cezada indirim uygulamasına yer olmadığına hükmetti.

TCK'NIN 53/1 MADDESİ NE DİYOR?

Sanığın, TCK'nın 53/1 maddesinde, "Belli hakları kullanmaktan (Anayasa Mahkemesi iptal kararı gözetilmek suretiyle) aynı maddenin 2'nci fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3'üncü fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına karar verildi.

TCK'nın "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlığıyla düzenlenen 53/1 maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden,

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır."

İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Kararın kesinleşmesi için istinaf mahkemesi ve Yargıtay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Karar bu şekilde onaylanırsa İmamoğlu için siyasi yasak gündeme gelecek.