Tıp Bayramı. Her yıl 14 Mart'ta kutlanan bu özel gün, tıp doktorlarının hizmetlerinin önemini vurguluyor ve bilime olan katkılarını öne çıkarıyor.

!4 Mart Tıp bayramının yapılma nedeni:1700'lü yılların sonunda:Avrupa'da modern tıp buluş üzerine buluş yapıyorken, Osmanlı İmparatorluğu'nda medreseler modern tıbba kıyasla geride kalmış durumdaydı. Ancak, sarayın hekimbaşı olan 21 yaşındaki Mustafa Behçet Efendi, Padişah III. Selim'e, Osmanlı'da modern bir tıp okulu kurulması gerektiğini önerdi.

III. Selim, askeriyede ve siviller arasında sahte hekimlerin yarattığı sorunlar nedeniyle insanların hayatını kaybettiğini gördüğü için bu öneriyi mantıklı buldu. Bu çerçevede, Osmanlı İmparatorluğu'nun modern tıp eğitimi alanında önemli bir adım atması kararlaştırıldı. Ancak, ulema ve Şeyhülislam, insan bedeni üzerinde eğitim yapmanın haram olduğunu belirterek bu karara itiraz etti.

   Ulema ve Şeyhülislam, Ermeni ve Rum doktorlara modern tıp eğitimi izni verirken, Müslüman Türk çocuklarına bu eğitimi yasakladı.

Editör: Habererk Com