Prof. Dr. İsa Özkan'den "Türk Dünyası İletişim Dili Meselesi” başlığıyla dikkat çeken sunum yapacak.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ”Ülkesinin yüksek istiklalini korumasını bilen Türk Milleti,dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır” demiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e danışmanlık hizmeti veren İsmail Gaspıralı’nın; Türk Dünyası’nın geleceğine hedef gösterdiği; ”İşte Birlik, Fikirde Birlik, Dilde Birlik” amacının zamanımıza izdüşümü olarak, Türk Dünyasının İletişim Dili Meselesi çok daha önem kazanmıştır. 

Türkçe Konuşan Devletlerin ve Türk Konseyi’nin işlerini kolaylaştıracak çalışmalar yapması tüm Bilim İnsanlarımızın görevidir. 

Bu sorumlulukla, Turan Dayanışma Birliği Grubumuzun önerisini görev addeden ve  Türk Kültürünü gelecek nesillere aktarma kaygısı taşıyan Prof.Dr.İsa Özkan,”Türk Dünyası İletişim Dili Meselesi” başlığında bizlere sunum vermeyi kabul etmiştir. 

TÜRK DÜNYASININ ACI KAYBI TÜRK DÜNYASININ ACI KAYBI

Bu vesileyle Türk Dünyasının neferlerinden oluşan Turan Dyanışma Birliği Grubu olarak,Saygıdeğer Prof.Dr.İsa Özkan Bilgemize şükranlarımızı bildiririz. 

TURAN DAYANIŞMA BİRLİĞİ