Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhuriyetin 100’üncü yılında 80 bin bin kadrolu atama talep ettiklerini söyleyerek, “Bu rakamın altında bir atama sayısını ve sözleşmeli, ücretli öğretmenlik istihdamını asla kabul etmiyoruz. İhtiyaçlar göz önüne alınarak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 80 bin atama 2023 yılı için temel hedefimiz olmalıdır. Öğretmenlerin ücretlisi, sözleşmelisi olmaz. Öğretmenlerin sadece kadrolu olarak atanması temel haklarıdır” dedi.


Türk Eğitim-Sen ücretli öğretmenler sayıları ile ilgili araştırma yayımladı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ücretli öğretmen sayılarını araştıran Türk Eğitim-Sen, 81 il valiliğinden illerindeki ücretli öğretmen sayılarını talep etti. Tespit edilen verilere göre, 78 ilde ücretli öğretmen sayısı 76 bin 485 oldu. Araştırma kapsamında en yüksek ücretli öğretmen sayısına sahip iller sıralamasında İstanbul’un yine başı çektiği görülürken, İstanbul’da görevlendirilen ücretli öğretmen sayısı 16 bin 128 olduğu belirtildi. İstanbul’u 3 bin 806 ile Ankara takip ettiği ifade edilen araştırmada, “Bursa’da 3 bin 506, İzmir’de 3 bin 301, Şanlıurfa’da (13 ilçeden 6 ilçe bilgisi eksik) 2 bin 983, Gaziantep’te 2 bin 523, Van’da 2 bin 002, Kocaeli’nde bin 963, Antalya’da bin 923, Adana’da bin 506, Erzurum’da bin 455, Muş’ta bin 256 ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır. Valiliklerden elimize ulaşan 75 ildeki ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumlarına baktığımızda; ücretli öğretmenlerin 27 bin 143’ü eğitim fakültesi, 25 bin 837’si lisans mezunu, 5 bin 503’ü ise ön lisans mezunudur.” denildi.


‘İL VALİLİKLERİNDEN NORM KADRO İHTİYACINI DA TALEP ETTİK’


74 ilden ulaşılan verilere göre, özel uzmanlık gerektiren zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 5 bin 175, lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 6 bin 980, ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısının ise bin 37 olduğu kaydedilen araştırmada, “Şöyle bir durum da bulunmaktadır. Ardahan’da zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde norm kadro açığı 17 iken, sadece 4 ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Aydın’da 344 zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde norm kadro ihtiyacı varken, 203 ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Sivas’ta zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde norm kadro ihtiyacı 184 iken, 100 ücretli öğretmen görev yapmaktadır. İl valiliklerinden norm kadro ihtiyacını da talep ettik. Buna göre 75 ilde norm kadro açığı 83 bin 547 olarak tespit edildi. Şunu da belirtmek gerekir ki, Uşak, Mardin ve İstanbul’dan gelen veriler sadece ücretli öğretmen sayılarına yöneliktir. Türkiye’nin en çok ücretli öğretmen çalıştıran ilinden norm kadro ihtiyacı sayılarının elimize ulaşmamasını da takdirlerinize sunuyoruz.” denildi.


‘EN AZ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI KADAR ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMASI ZORUNLUDUR’


Araştırma ile ilgili bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Millî Eğitim Bakanlığı’nın adeta ücretli öğretmen görevlendirmesiyle öğretmen açığını gidermeye çalıştığını belirterek, bu durumun eğitimin kalitesi ve verimini azaltırken, aynı zamanda çok düşük ücretlerle çalıştırılmak zorunda kalan öğretmenleri sömüren bir uygulama olduğuna dikkat çekti. Bu öğretmenlerin çok büyük çoğunluğu ders başına ücret almalarından dolayı aylık gelirlerinin asgari ücretin çok altında kaldığına vurgu yapan Geylan, 2023 yılında artık ücretli öğretmenliğin tamamen ortadan kaldırılmasını, tüm öğretmenlerin sadece kadrolu olarak atanması gerektiğini ifade etti. Geylan, şunları söyledi:

“76 bin 485 ücretli öğretmen görevlendirmesi tam 76 bin 485 noktada acil öğretmen ihtiyacı olduğunu göstermektedir. 81 ili dahil ettiğimizde bu rakamın çok daha yüksek olması muhtemeldir. Dolayısıyla öğretmen açığını ücretli öğretmenler eliyle gidermekten vazgeçip, kadrolu atama yapmak eğitimin geleceğine olumlu katkı sağlayacaktır. Öte yandan bilindiği üzere ücretli öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu asgari ücretin çok altında bir gelire mahkûmdur. Asgari ücret adı üstünde dip ücrettir. Hiçbir ilave vasıf gerektirmeyen çalışanlara verilen en alt düzey ücrettir. Fakat ne acıdır ki, öğretmenlik gibi ulvi ve ülkemizin geleceğini inşa eden bir mesleğin bir kısım mensuplarını asgari ücretin altında bir gelire mahkûm ediyoruz. Bu kabul edilemez. Bu ayıptan bu ülkeyi kurtarmak, sorumluluk makamında olanların vebalidir. Türkiye yüzyılını eğitimle inşa edeceğiz. Eğitimin taşıyıcı kolunu da öğretmenlerdir. Dolayısıyla eğitimde alacağımız öncelikli tedbir öğretmen açığını gidermektir. Bu itibarla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında en az ücretli öğretmen sayısı kadar öğretmen ataması yapılması zorunludur.”

‘ÖĞRETMENLERİN ÜCRETLİSİ, SÖZLEŞMELİSİ OLMAZ’

2023 yılında Cumhuriyetin 100’üncü yılında 80 bin kadrolu atama talep ettiklerini kaydeden Geylan, “Bu rakamın altında bir atama sayısını ve sözleşmeli, ücretli öğretmenlik istihdamını asla kabul etmiyoruz. İhtiyaçlar göz önüne alınarak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 80 bin atama 2023 yılı için temel hedefimiz olmalıdır. Emek sömürüsüne son verilerek, öğretmenlerimizi insanca yaşayacak ücretlerle çalıştırmak ve özlük haklarla donatmak en önemli sorumluluğumuzdur. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının dahi ücretli öğretmen olarak görevlendirildiği okullarımızda başarının sağlandığını söylemek mümkün değildir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43’üncü maddesinde, öğretmenlik ‘özel bir ihtisas mesleği’ olarak tanımlanıyorsa, o halde mesleğin itibarını zedeleyecek uygulamalara geçit verilmemelidir. Öğretmenlerin ücretlisi, sözleşmelisi olmaz. Öğretmenlerin sadece kadrolu olarak atanması temel haklarıdır.” dedi.


‘‘ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK’ TABİRİ TEDAVÜLDEN KALDIRILMALI’


Vekil öğretmenlik uygulamasına da dikkat çeken Geylan, “657 Sayılı DMK’nın 86’ncı maddesinde ‘Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir’ hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla MEB ücretli öğretmen çalıştırmak yerine, zorunlu hallerde bu öğretmenlerimizi vekil öğretmen olarak çalıştırmalıdır. Türkiye’de hiçbir kamu görevlisinin ‘ücretlisi’ yokken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını tahkir eden ‘ücretli öğretmenlik’ tabirinin tedavülden kaldırılması elzemdir.” dedi.

Editör: İlayda Şimşek