TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER Ulusal Silahlanma Direktörlüğü,

silahlanma alanında ülkeler arasında işbirliğini geliştirmekten

sorumlu üst düzey TÜRKSOY üye ülkelerin savunma alanındaki

çalışmaların yapılasından sorumlu olan komite olacaktır.

TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER Ulusal Silahlanma Direktörlüğü

olarak çok uluslu işbirliğini mümkün kılarak, TÜRKSOY ülkelerinin

savunma kuvvetlerinin her zaman en son teknolojiye sahip, birlikte

çalışabilir ekipmanlara sahip olmasını sağlamada önemli bir rol

oynayacaktır.

Ekran Görüntüsü 2024 06 23 183156

TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER Ulusal Silahlanma

Direktörlüğü üyeleri ve ortak ülkelerdeki savunma

tedarikinden sorumlu üst düzey ulusal yetkilileri bir araya

getirir.

•Askeri teçhizat ve silah sistemlerinin araştırılması,

geliştirilmesi ve üretimi için işbirliği fırsatlarını belirlemekle

görevlidir.

•TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER Ulusal Silahlanma

Direktörlüğüne üye ülkeleri savunma Konseyi'ne rapor verir.

Tr-39

TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER Ulusal Silahlanma Direktörlüğü'nün görevleri

Misyonu, mevcut ve gelecekteki operasyonların tüm yelpazesinde TÜRKSOY

ülke kuvvetlerinin etkinliğini artırmak için birlikte çalışabilir askeri yeteneklerin

sağlanması konusunda çok uluslu işbirliğini sağlamaktır.

Askeri teçhizat ve silah sistemlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi için

işbirliği fırsatlarını belirlemekle görevlidir. Örneğin Müşterek İstihbarat, Gözetleme

ve Keşif (JISR) ve balistik füze savunması alanlarında TÜRKSOY ülke

kuvvetlerini en son yeteneklerle donatmayı amaçlayan bir dizi ortak silahlanma

Türklerin Dünyada Bitmeyen Çilesi Türklerin Dünyada Bitmeyen Çilesi

projesinden sorumludur.

Ayrıca temel savaş alanı birlikte çalışabilirliğinin desteklenmesinde ve askeri

gereksinimlerin İttifak çapında uyumlaştırılmasında kilit bir rol oynar. TÜRKÇE

KONUŞAN ÜLKELER Ulusal Silahlanma Direktörlüğü, işbirliği fırsatlarını belirler

ve takip eder ve transatlantik savunma sanayi işbirliğini teşvik eder.

Ekran Görüntüsü 2024 06 23 184033

TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER Ulusal Silahlanma Direktörlüğü

Çalışma mekanizmaları

TÜRKSOY ülkeleri alt yapıları, önemli sayıda grubun da ortaklara

açık olmasıyla Müttefik formatında buluşuyor.

TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER Ulusal Silahlanma Direktörlüğü'nün

düzeyinde yılda iki kez toplanır. Yılda iki kez yapılan bu toplantılar

sırasında, Savunma Konferans çalışmalarının yönünü belirler ve

savunma alanında ülkelerin alt yapılarının çalışmalarını denetler.

TÜRKSOY ülkeleri Ulusal Silahlanma Direktörleri kurum içi

Temsilciler düzeyindeki düzenli toplantılar, TÜRKSOY ülkelerin savunma

alanındaki hedeflerinin günlük olarak uygulanmasını sağlar.

Dil

TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER Ulusal Silahlanma Direktörlüğü'nün

çalışmaları, alt komiteleri tarafından hazırlanır ve desteklenir.

Kara, Hava Kuvvetleri ve Deniz Ana Silahlanma Grupları ve bunların ilgili alt

grupları, Konferansın çalışmalarını desteklemekte ve kendi alanlarındaki tüm

faaliyetlerden Konferansa karşı sorumludur.

Yaşam Döngüsü Yönetimi Grubu , Mühimmat Güvenliği Grubu ve Kodlama

Ulusal Direktörleri Grubu da TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER Ulusal Silahlanma

Direktörlüğü'nün alt yapılarıdır ve İttifak yeteneklerinin standardizasyonunu ve

birlikte çalışabilirliğini desteklemek için uzmanlıklarıyla katkıda bulunurlar.

Endüstriyel konularda yardım, Endüstriyel Danışma Grubu tarafından sağlanır ve

ülkelerin savunma sanayi ilişkisinin nasıl geliştirileceği konusunda endüstrinin

tavsiyelerinden faydalanmasını sağlar.

Bayrak-6

ardımcı olur. TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER Ulusal Silahlanma Direktörlüğü

bünyesindeki diğer gruplar, mühimmat güvenliği, sistem yaşam döngüsü yönetimi

ve kodlama gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER Ulusal Silahlanma Direktörlüğü , üye ülkelere

ve bazı durumlarda ortaklara ekipman ve araştırma projelerinde işbirliği yapma

fırsatları sağlar. Aynı zamanda, tek tek ülkelerin ve bir bütün olarak ülkelerin

yararına ulusal programlarla ilgili bilgi alışverişini kolaylaştırır.

TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER Ulusal Silahlanma Direktörlüğü, İttifak içinde

silahlanma konusunda işbirliği için esnek ve açık bir çerçeve sağlamak üzere

kurulacaktır. On yıllar boyunca, dünyadaki gelişen güvenlik ortamına uyum

sağlamaya, çeşitli ülkeler arasında diyaloğu kolaylaştırmaya ve yetenek geliştirme,

edinme ve teslim etmede çok uluslu işbirliğini teşvik etmeye destek sağlanıcaktır.

Editör: Habererk Com