Evrensel Periyodik Gözden Geçirme (UPR), İnsan Hakları Konseyi çatısı altında yürütülen bir Birleşmiş Milletler sürecidir ve tüm ülkelerin insan hakları durumunu küresel olarak iyileştirmeyi ve insan hakları ihlallerini ele almayı amaçlamaktadır. Her üye devlet, beş yıllık dönemlerle insan hakları uygulamalarını kapsamlı bir incelemeye tabi tutulmaktadır.

Ancak, 2018'deki son UPR'den bu yana, Çin hükümeti kabul ettiği taahhütleri yerine getirmemekle kalmamış, aynı zamanda Doğu Türkistan'daki halka yönelik zulmü endişe verici bir şekilde arttırmıştır. Bu insan hakları ihlallerindeki artış, bölgede meydana gelen suçların uluslararası düzeyde daha fazla inceleme ve soruşturma ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Ağustos 2022'de yayınladığı raporda, Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki eylemlerinin "insanlığa karşı suçlar başta olmak üzere uluslararası suçlar oluşturabileceği" sonucuna varmıştır. Ek olarak, bağımsız Uygur Mahkemesi de Aralık 2021'de verdiği kararda, Çin hükümetinin eylemlerinin bir soykırım niteliği taşıdığına dikkat çekmiştir.

Uygur Hareketi İcra Direktörü Ruşen Abbas “Çin Halk Cumhuriyeti’nin ihlalleri arasında kitlesel tutuklamalar, keyfi gözaltılar, zorla çalıştırma, dijital gözetim, zorla akrabalık, dinin bastırılması ve dini mekanların tahrip edilmesinin yanı sıra kadın ve çocuk haklarına yönelik ihlallerin yanı sıra bir bütün olarak ele alındığında, Uygur halkını yok etme niyetiyle soykırım suçuna işaret eden eylemler yer alıyor” dedi.r1

r2r3r4r5

r6

r7

r8

r9

r10

Editör: Habererk Haber Merkezi