Allah'ı isim ve sıfatları ile anlamaya çalışırız. Esmalar Allah'ı yakinen tanımamızın önemli yollarından bir tanesidir. Allah'ı yakinen tanımak ona daha çok yakınlaşma anlamına gelir bu manada esmaları bilmek oldukça önemlidir. Allah'ın esmalarından biri de er-Rahman'dır. Peki, er-Rahman esmasının fazileti nedir?

Er-Rahman İsminin Anlamı Nedir?

Rahman, "merhamet etmek, severek ve acıyarak korumak" anlamlarına gelen rahmet kökünden türemiş bir kelime olup "şefkat ve merhamet eden" anlamlarına gelmektedir. Kelime Allah'a(c.c.) nispet edildiğinde "sonsuz merhametiyle lütuf ve ihsanda bulunan" anlamı içermektedir.

Er- Rahman esması hem dünyada bütün kullarına karşı merhametli olma anlamı taşımaktadır. Bu esma Allah'a inanan inanmayan, ona kulluk eden etmeyen her yarattığı kuluna karşı dünyadaki merhametinin ne kadar büyük ve yüce olduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir.

YRahman Esmasının Fazileti

Er-Rahman ismi Kur'an-ı Kerim'de 57 yerde geçmektedir. Bu Allah'ın merhametinin ne kadar çok ve önemli olduğunu gösterir. Rahman ismi her işe başlarken söylememiz gereken besmelede de geçmektedir. Rahman ismi şerifinde birçok feyiz vardır.

İmam Gazzali'ye göre; ahmân isminden elde edilecek feyiz kalp gözü perdeli olan kulları şefkat ve nezaketle uyarmak, günahkârlara hakaret nazarıyla değil merhamet nazarıyla bakmak, dünyada işlenen her günahı bir musibet kabul edip onu ortadan kaldırmaya çalışmaktır.

Er-Rahman isminin bir ehemmiyeti de bizi yaratan yüce Allah'ın her kusurumuza karşı bu kadar merhametli olması karşısında biz hata yapan kulların da yaratılan her şeye karşı merhamet beslememiz gerektiğidir.

Er-Rahman İsminin Geçtiği Bazı Ayetler

  • İsrâ Suresi - 110
  • Ta-ha: 90
  • Bakara Suresi - 163
  • Enbiya- 42
  • Ra'd- 30
  • Mülk- 29
  • Enbiya-112
  • Rahman-1/2
Editör: Merve Kankan