Kaçınılmaz karşılaşmaya hızlı adımlarla ilerliyoruz .

Yanlış anlaşılmasın biz birşey yapmıyoruz ama düşmanlarımız hummalı bir tuzaklar silsilesi peşinde .

ABD Kıbrıs rum kesimine silah ambargosunu kaldırdı . ( dış düşman ) 
Bir din tüccarı Hatay’ın Fransız toprağı olduğunu söyledi ( iç düşman ) 

Osmanlıyı İngilizler yıktı.

Süreci  aktif olarak 1836 İngiliz - Osmanlı ticaret anlaşması ile “ Şark planı “ adıyla başlattılar .
Yunan isyanı, Balkan mahalli devletlerine askeri yardım , Osmanlı devleti yöneticilerinin büyük bir bölümünün satın alınması ,çanakkale direnişimiz
ve tüm Türk devletinin işgali .

İngilizler kendilerince sonucun olacağı zamandan yaklaşık 100 yıl önce planlarını uygulamaya koymuşlardı.

Tamam son kertede yanıldılar . Türk milleti bir kahramanının etrafında birleşti ve İngiliz emperyalizmini vatanından kovdu.
Ama netice olarak Türk devletini yönetenler Sevr ‘e imza attı ve aşağı yukarı tüm Anadolu işgal oldu.

ABD -Türkiye ilişkisi 1947 de ikili ticaret , eğitim ve savunma anlaşmasıyla başladı denilebilir.
Ve Türkiye o yıldan beri Amerikan valileri eliyle yönetiliyor .

Tıpkı 150 yıl önce İngilizlerin “Şark planı“ gibi; ABD'nin de 40 yıl önce uygulamaya koyduğu BOP ( Büyük orta doğu projesi) var.
Tıpkı İngilizlerin Osmanlı devletinde sadrazamlar dahil adamları var olduğu gibi ABD nin de BOP eşbaşkanları var .

BOP Ön Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ‘nın ABD menfaatleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, tüm bölgenin yeraltı kaynaklarının ABD menfaatine transfer edilmesi , İsrail’ in mümkün olduğunca büyütülmesi amacını taşıyor .
Tabii BOP eşbaşkanıyım diyen de bu amaçlara hizmet ediyor .

Irak 3 parçaya , Suriye 3 parçaya , Libya 2 parçaya bölündü .

Suriye'nin kuzeyinde  80 bin kişilik kara ve hava gücü olan  PKKPYD  ordusu hazır hale getirildi.

Türkiye'ye tüm metropollere yerli işbirlikçilerde kullanılarak 17 milyon işgalci göçmen istikrarsızlık çıkarmak üzere göç ettirildi.

Arabistan'ın güneyinde iç savaş çıkarıldı. Zaten ABD ye bağlı olan devletçikler bir
ABD ilçesi konumuna getirildi.
Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi ile Rusya ile savaş çıkartıldı. Bölge ekonomik olarak çökertilmeye ve bağımlı hale getirilmeye çalışılıyor.

Rusyanın etki gücünün uzun yıllar belini doğrultamayacak şekle getirilmeye çalışılıyor.

Yunanistana 12 füze üssü kuruldu. Biri tam sınırımızın yanında Türk bölgesi Dedeağaçta.
Yunanistan S300 füzelerini Girit adasına yerleştirdi .

Kıbrıs'ta Türk ve Rum tarafının ortasında büyük bir İngiliz üssü
Bunlar yetmemiş gibi şimdide Kıbrıs Rum kesiminin silah ambagosunun kaldırılması ( bunun anlamı Kıbrıs Rum kesiminin silahlandırılmasıdır ) 

İncirlik, Kürecik dahil Türkiye sınırlarının içinde ABD'nin askeri üsleri var .

En önemlisi de ABD'nin Türkiye'de yerli işbirlikçileri, devşirmeler, menfaat gurupları ve mankurtlardan oluşan iç güruh var.

Şartlar gitgide olgunlaşıyor .

Gün kaybetmeden milli bir politik yol izlemeliyiz .
Atatürk ne yapmışsa bu güne uyarlayıp onu yapmalıyız .

Türk milleti  Türk milliyetçiliğinden geçinenlere ( iki üst paraygrafda bahsedilen menfaat gurupları onlardır) kanmamalı .
Kolpacı yancıları iyi tespit etmeli kendi göbeğini kendisi kesmelidir .

Belki bizim nesile, denk gelmezse bir sonraki nesile bir vatan savaşı olasılığı görülüyor .

Keşke olmasa ama tüm emareler Türk vatanına kast edildiği üzerinedir .

Geç olmadan aklımızı başımıza toplayalım …..