Ziraat Bankası 2023 yılı için zaman aşımına uğrayan hesapları sıfırlıyor. Sıfırlanacak hesaplara ilişkin bir liste yayımlayan Ziraat Bankası, listede ismi olan vatandaşların belirtilen süre içerisinde başvuru yapmamaları halinde hesaplarında bulunan bütün bakiyeyi kaybedeceklerine dikkat çekti.

Ziraat Bankası, hesaplarında paralarını unutan ya da yıllarca hiç kullanmayan müşterileri için tarih vererek yayınladığı listeye göre 15 Haziran 2023'e kadar yapılmayan başvurular halinde listedeki kişilere ait hesaplarda yer alan bütün paralar sıfırlanacak.

Parasını bankalarda unutan ve durumu zaman aşım süresinin ardından fark edenler içinse artık çok geç olacak. Söz konusu tutarların TMSF'ye devredilmesi halinde, hak sahibi parasını istese de geri alamayacak.

Ziraat Bankası'nın zaman aşımı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

2023 Yılı İçerisinde Zaman aşımına Uğrayacak Mevduat Hesapları ve Emanetler sorgulamasını yapmak isteyenler, Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler."

Açıklama sonrasında ise vatandaşların da sorgulamaları gerçekleştirerek bankalara giderek ödemelerini alması gerektiği aksi takdirde ise ödemelerin yanacağı ifade etti. 

Editör: Yadigar Hanım