El- melik ismi Kur'an-ı Kerim'de sıkça tekrarlanan isimlerdendir. Yüce Allah'ın kudretinin büyüklüğünü kullarına gösteren el-melik isminin içeriği her mü'min tarafından iyice bilinmelidir. İşte, el-melik isminin anlamı...

El- Melik isminin anlamı

Melik kelimesi mâlik ve sahip olmak, elinin altında bulundurup tek başına tasarruf etmek" manasındaki mülk kelimesinden türemiştir. Melik, melik "görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi" anlamına gelmektedir.

Alimler el-melik isminde "görünen ve görünmeyen alemlere, dünya ve ahiret hayatındaki her şeye gerçek anlamda ve hiçbir şartla mukayyet olmayarak hakim ve kadir olup dilediği gibi tasarrufta bulunma" anlamında yoğunlaşmışlardır.

El- Melik esmasının fazileti

El-melik esması Allah'ın sonsuz kudretini gösteren isimlerden biridir. Bundan dolayı esmanın anlamını bilmek ve ona göre yaşamak kişiyi dünya hayatındaki sıkıntılara karşı güçlü kılacaktır. Çünkü Allah'a dayana ve onun kudretine güvenen her kimsenin Allah yanındadır.

Ayrıca zikir dinimizin önemli ibadet şekillerinden biridir. El-melik esması ve diğer tüm esmaları zikretmek kalbe huzur verir.

El- Melik isminin geçtiği bazı ayetler

Mü'minun 116/ Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah yüceler yücesidir. O'ndan başka tanrı yoktur. O, şerefli arşın sahibidir.

Haşr 23/ O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.

Cuma 1/ Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor.

Taha 114/ Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve "Rabbim! İlmimi arttır" de.

Editör: Merve Kankan