Türk Tabipler Birliği malum, uzun yıllardan beri sol, daha doğru bir ifade ile "PKK SEVİCİ" diye ifade edilen bir zihniyetin kontrolü altında.

Öyle ki,  doktorlar ne yazık ki kendilerini temsil etme makamına bu konuda tecilli, hüküm giymiş biri olan Şebnem Korur Fincancı'yı seçmişlerdi.

Bunda elbette teröre karşı birlik olmayı beceremeyen doktorlarımızın vebali de büyük.

Ne yazık ki milletten kopuk olmayı sürdüren bazı gruplar millet düşmanlarına alet olmayı sürdürüyor.

Oysa bu konuda çok dikkatli olmaları gerekir.

O kadar ki şimdi yine bir kirli tezgâhın içindeler.

Onlar bir inat uğruna "Gitti Şebnem,  geldi erkek Şebnem" dedirtmek için geçmişte yaptığı söylemleri ile Şebnem Korur Fincancı ile aynı zihniyette olduğu açık seçik ortada olan Dr. Osman Öztürk'ü TTB Başkanı yapıyorlar.

Dr. Osman Öztürk, köpek leşlerinden, kemiklerinden medet umarak "Ordu katliam yaptı" diye açıklama yapmaktan utanmayan biri.

Merak edenler ekte verilen linkleri açarak ne demek istediğimi anlayabilirler.

https://bianet.org/haber/kis-gelmeden-yeniden-acilacak-132328

Komisyon Linki:

https://www.ttb.org.tr/haberarsiv_goster.php?Guid=66c241a6-9232-11e7-b66d-1540034f819c&1534-D83A_1933715A=258c73bd4c2b4c171435cbd9995e1d25799974ef

Devlet organlarımız acaba durumun farkında değiller mi ya da solcu olmayan PKK’ya hizmet etmeyen doktorlarımız birlik içinde hareket etmeyi ne zaman öğrenecekler?