Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğdeki değişikliğe göre, "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi"nde yer alan vaka başı muayene ücretlerine artışa gidildi. Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarındaki muayene ücretlerinde yeniden düzenlenmeye gidilerek, yüzde 50 zam yapıldı.

ZAMDAN BÜTÜN İŞLEMLER ETKİLENECEK

Zam, "Hizmet Başı İşlem Puan Listesi"nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavileri ve bununla ilişkin genel tetkikler, sünnet, kadavradan donör temini gibi işlem kodları da dahil olmak üzere bütün işlemlerde geçerli olacak.

Editör: Yadigar Hanım