Erdoğan, Bahçeli ve Özel Kıbrıs’ta bir araya gelecek Erdoğan, Bahçeli ve Özel Kıbrıs’ta bir araya gelecek

Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin taşınmazlar arasına "kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazlar" da eklendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Editör: Habererk Haber Merkezi