İlkokula başladık, okumayı sökünce rahmetli Babam her hafta, Tarkan ve Kara Murat çizgi dergilerini getirirdi, o dergilerin sayesinde okumam pekişti.

Sonra Atsız Beğİmin 'Bozkurtlar' romanı

49 yıllık ömrümde, 2-3 yılda bir yine okudum, her okuduğumda, aldı da beni, 12-13 yaşımın güzel günlerine götürdü.

Sonrasında

Atsız Beyimin diğer kitaplarını defalarca okudum ver her okumanın sonunda, sevgim, saygım daha da pekişti.

Sanki

Yeniden okumam

Yaşlanan kale taşlarının yenilenmesi, mevzilerin sağlamlaştırılması gibi geldi.

Her satırında kendimi buldum, tinimin dilini, kanımın gücünü, Acunda ki varlık sebebimi,

Atsız Atam,

Tarihçiliği, TÜRK Aydını, Şairliği, Romancılığının yanın da, asırlar sonrasın da ki TÜRK evladına seslenen ulu bir Kam

Atsız Ata

TÜRK evladına

Okuyucusuna, Andalarına, talebelerine, evlatlarına, TÜRK balasına

TÜRK olmanın şerefini, haysiyetini, erliğini unutturmayan,

TÜRK'ün başını asla yere eğmemesini öğütleyen, bizim eksik eğitimizden dolayı yüreğimizde, ciğerimizde, usumuzda biriktirdiğimiz TÜRK Milliyetçiliğini

Kağıda döken,

Bu benim, bu benim ömrüm, benim davam, bu benim sevdam dediğimiz

Altına kanımızı dökerek mühürleyeceğimiz

Gök Bilge

Yaratana şükür

Bu devirde

Ulu TENGRİ Atsız Beğ gibi

Kırılsa da, omurgasını eğmeyen, tabutluklara konulsa da Türkçülük davasından vazgeçmeyen, makamı, mevkii, parayı, şöhreti elinin tersiyle iten

Özüne sadece Atsız

Ben yokum

TÜRK Budun var diyen, TÜRK oğlu TÜRK'ü bize hediye etti.

Onun dik duruşu, tavizsiz oluşundan ilham aldık, şerefli bir ölümün, şerefsiz bin kere yaşamaktan kıvançlı olduğunu, kanımızın her damlasına kattık.

Atsız Beğin

Ve

Başbuğ Mustafa Kemal ATATÜRK'ün

Gölgesinde

Onların Han TENGRİ Dağı gibi arkamızda durmalarının sayesinde

Türkçülük hiç olmadığı kadar da güçlü ve olmaya devam edecek.

Geriye dönüp baktığımızda

Başbuğ Mustafa Kemal ATATÜRK yanılmadı, Atsız Beğ eğilmedi sözünün hakikatini anladık ve gün gün de şahit olduk.

Ölümlü Acun'da, yarına garantisi olmayan hayatımızda,

Onların yolbaşçılığı, rehberliği, Atalığı en büyük umudumuzdur, erkimizdir.

Kıvancımızdır.

Tinin şad olsun Gök Bilgem, 49 yıldır taleben olmaktan iftihar ederim

İyi ki doğdun, İyi ki ölümlü bedende seni tanıdım.

Sen gurbette kalırsan, ben ölürsem ne çıkar

Ruhlarımız buluşur elbet Tanrı Dağında.

eb240806-ec0b-4cfb-8494-0af85f5f11b2