İmamoğlu sarhoş mu? İzleyin karar verin İmamoğlu sarhoş mu? İzleyin karar verin

Banu Avar, katıldığı bir programda Avrupa burslarına adını veren Erasmus’un gerçeklerini açıkladı.

Erasmus’un bir filozof olduğunu ve Türk ve Araplara hakaret ettiğini vurgulayan Avar, “Acaba neden Erasmus’un adı bize verilen bursların üstünde. Bunları düşünmek lazım.” Dedi.

Banu Avar’ın açıklamaları şöyle:

“Erasmus bir filozofun ismi. Erasmus adı altında yardımlarda bulunuyorlar. Aynı zamanda Deliliğe Övgü kitabının yazarı. O kitapta şunu söyler: Türkler ve Araplar en zararlı ırk, yok edilmeliler. Acaba neden Erasmus’un adı bize verilen bursların üstünde. Bunları düşünmek lazım.”

ERASMUS KİMDİR?

Erasmus, 1465 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentinde doğdu. Ayrıca bugünkü ortaöğrenimi karşılayan bir öğrenim döneminin ardından Augustin tarikatına girerek rahip oldu. Ancak hiçbir zaman geleneksel anlamda bir rahip olarak etkinlik gösteremedi; kendini daha çok bilime adamak istediği gerekçesiyle, dini makamlardan "cüppe giymeme" iznini aldı.

Paris Üniversitesi'ne devam etti. 1499'da İngiltere'ye gittiğinde, John Colet, Thomas More (Morus) gibi aydınlarla tanıştı ve bu dostluklarla ufku daha da genişledi.

Papalığın düşünceler üzerinde kurduğu hegemonyaya karşı çıkarak, gerçek Hristiyanlık ruhunu antik çağın yalınlığında aradı. Güzel sanatların ve bilimlerin yayılmasını, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim anlayışının çatısı altında birleşmesini, hümanizmin birinci koşulu saydı.

Özgün yapıtlarıyla ve çevirileriyle antik çağ düşüncesinin Avrupa'da yayılmasına çok büyük katkılarda bulundu. Martin Luther'in reformları başladığında, Kilise'nin yenilenmesi görüşüne katılmakla birlikte, Hristiyan dünyasının kargaşaya, parçalanmaya sürüklenmesine şiddetle karşı çıktı.

Deliliğe Övgü,  kitabının taslağını 1509 yazında, İtalya'dan İngiltere'ye yaptığı yolculuk sırasında çıkaran Erasmus, yazma işini İngiltere'de, dostu Thomas More'nin evine vardıktan kısa süre sonra gerçekleştirdi; kitabı da Thomas More'a adadı.

Editör: Habererk Haber Merkezi