Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün aylık net kârını açıkladı. BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların Ağustos ayı net karı 44,35 millar lira olurken, yılın ilk 8 ayında da net kâr 252 milyar 208 milyon TL’ye ulaştı. Rakamlar, net karını artıran bankalar zenginleşirken vatandaşın fakirleştiğini ortaya çıkardı.

Ağustos 2022 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün, aktif büyüklüğü 12 trilyon 699 milyar 119 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 yıl sonuna göre 3 trilyon 483 milyar 656 milyon TL arttı.

Paramedya'nın haberine göre, Ağustos 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 6 trilyon 661 milyar 162 milyon TL, menkul değerler 2 trilyon 79 milyar 464 milyon TL oldu.

2021 yıl sonuna göre sektörün; toplam aktifi yüzde 37,8, krediler toplamı yüzde 35,9, menkul değerler toplamı yüzde 40,8 oranında arttı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,38 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yıl sonuna göre yüzde 45,9 artışla 7 trilyon 739 milyar 399 milyon TL oldu.

2021 yıl sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 60,3 artışla 1 trilyon 144 milyar 109 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,69 seviyesine geldi.

Editör: Yadigar Hanım