6 Şubat depreminin mali faturası açıklandı 6 Şubat depreminin mali faturası açıklandı

Şirketin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen kamu borçlarından müdürler, tüm şahsi mal varlığı ile herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın sorumludur.

Şirketin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen kamu borçlarından müdürler, tüm şahsi mal varlığı ile herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın sorumludur.

limited şirketlerde borçlu ortağın payı  kadar İcra İflas Kanununun taşınırlara dair hükümlerine göre haczedilecektir.

limitet şirkette müdür olduğunda, masanın öbür tarafına geçip, işveren konumuna geçmiş oluyorsun.

Başka, bir önemli hukuki sorumluluk ise şöyle:; limited şirkete müdür olmakla, şirketin ödeyemediği vergi borcu, işçilerinin SGK prim borçları gibi kamu borçlarının tamamından sorumlu oluyorsun.

Editör: Habererk Com