Milletlerin yaşam evreleri vardır.

Kimi milletler kuruluş amacı dışına çıkınca, kimi milletler de aslını unutunca ağlar. Şunu da belirteyim ki ben, tarihçi de, sosyolog da değilim.

Bize bizden örnekler vermeye çalışacağım:

1- Ana sütü kadar pak ve temiz Türkçemizi Arapsaçına çevirdiniz. Yüzlerce yabancı kelime doldurdunuz.

2- Devletin yıllarca kullandığı kurumlarının isimlerini değiştirdiniz, T.C’leri kaldırdınız, çarşı, pazar ve esnafın işyerlerinin Türk isimlerin yerine anlamını bilmediğimiz isimleri kullandırdınız. Hele son yıllarda her taraf Arapça tabela ve yazı ile doldu.

3- Neden şehirlerin şehirle özleşmiş yerlerin isimlerini, okulların, caddelerin, stadyumların isimlerini değiştirdiniz?

4- Müzik, yemek, edebiyat, sanat, ahlâk gibi her alanda planlı biçimde yozlaştırılmaktayız!

5- Çocuklarımız tarihimize yabancı olduğu gibi, Türk büyüklerine de hakaret eder hâle geldi. Kendi tarihinden, kendi kahramanlarında utanır haledeler maalesef...

6- En acısı da hâlâ oturmuş bir EĞİTİM SİSTEMİMİZ yok! Amacı olmayan, ezbere dayalı, içi boş yığınlar oluşturmakla geçiyor zaman! Özgün düşünen, eleştiren değil biat eden nesiller yetişmekte.

7- Oğlumla, kızımla, torunumla, yemekte, müzikte, kültürde, edepte birbirimizi anlayamaz hale geldik ne yazık ki; bu şartlar altında hangi hukuku, siyaseti, ekonomiyi konuşabiliriz?!

8-Hak, hukuk, adalet yok ise; yolsuzluk, adam kayırma hüküm sürüyor ve sosyal hayatın parçası olmuşsa,

9-Dinime, milletime, kültürüme, ülke değer ve kahramanlarıma benden görünerek fitne sokuyorsa, haçlı zihniyeti beni, bana düşürebiliyorsa,

10-Millet benliğini kaybetmiş, kendini bulamıyorsa!.

11- Düşünsel akıl yerine nakli akıl ülkeye hâkimse,

12- İndirilen din değil de, uydurulan din topluma öğretiliyorsa;

Yani asil millet özünden, kültüründen, dininden, örf ve ananelerinden koparılıyorsa;

Milletlerin ağlama zamanıdır.

Son söz olarak diyorum ki, “Uyutulan milletim ağla, ağla!”

Çare mi, okullar da milletin özü anlatılmalı, Araplaşmadan hızla uzaklaşmalı, din adamları milli olmalı, milletin kültürüne yabancı olmamalı. Din de bölünme, parçalanma olan: Tarikat ve cemaat saçmalığına son verilmeli ya da ıslah edilmeli.

Bu uyanıştır.

Uyan asil milletim! Uyandığın gün cihan senindir. Sen cihana değil cihan, sana imrenecek ve kıskanacaktır.

Sen ki, tarih yazmış, tarihlere yön vermiş asil bir milletsin. Unutma sen Türk’sün! Uyandığın gün dünya, senden ürksün!

Ağlamak istemiyorsan, uyanıp çağlamalısın! Aklı olmayanın dini de yoktur unutma! Dinciler büyük bir nimet olan aklını kullanmanı istemiyorlar.