yghurnet.org'da yer alan habere göre, forumda söz alan DUK Başkanı İsa, Çin’in  işgalindeki Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurlar  ve diğer Türk halklarına yönelik soykırım suçlarından örnekler vererek başladığı konuşması hakkında  şöyle konuştu : ”  BM. öncülüğünde İsviçre merkezli bir çok STK. larca gerçekleştirilen bu Formun esas amacı gelecekte nasıl güzel bir dünya kurulabileceğinin müzakere edilmesi ve çeşitli kültürlere mensup entellektüel ve aydınların bir birleri tanışması ve görüş alış verisinde bulunmasını sağlamaktı. Formda, gelecekte güzel bir dünyanın nasıl inşa edileceği, İnsanların dünyayı,  çevre havayı ve suyu  tahrip ve kirlettiği, insani ve ahlakı değerlerin   yok edildiği günümüzde onları nasıl koruyabiliriz, güzel bir geleceği nasıl inşa edebiliriz?  gibi bir dizi konularda fikir alışverişi, anlayış ve deneyim alışverişi şeklinde gerçekleşti.  insanlığın, tüm dünyanın ve çevrenin tahrip edilmekte olduğu bu  ortamdan  bu insanlığın ortak değerlerinin nasıl korunabileceği üzerinde tartışıldı. Ayrıca, çeşitli ülkelerden gelen katılımcıların kendi aralarında karşılıklı  deneyimlerini paylaşmak ve bundan nasıl yararlanabileceği üzerinde duruldu.

Forumun son günü olan 27 Ağustos günü İsviçre’nin tarihi Rondo Hall  Sarayındaki kapanış  töreninde söz aldım. Konuşmamda Çin’in işgalindeki Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurlar ve diğer Müslüman Türk halklarına yönelik  dini ve etnik soykırım suçlarını anlattım. Bunun yanında Hong Kong ve Tayvan’da insan hakları değerleri ile demokrasiyi yok etmek için  yaptıklar baskı ve saldırıları anlattım. Çin Komünist Partisi diktatörlüğünün  dünya barışı için nasıl bir tehdit ve tehlike olduğu hakkında bilgiler sundum. Konuşmam katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı ve bu konuşmamdan dolayı bazı iştirakçiler beni kutladılar.” şeklinde konuştu.

İsviçre Federal Hükümetince desteklenen  “Dünya Etik Forumu” 2 yılda bir bu ülkenin değişik kentlerinde toplanıyor ve güncel ve küresel sorunlar tartışılıyor.