Dünya Uygur kongresi heyeti Danimarka parlamentosunda Uygur soykırımı kabul etmesi yönünde Danimarka Milletvekili ve hükümet yetkilileri ile temaslarda bulundu.

Uygur Hareketi Hollanda'daki Uygur kadınlar ve genç aktivistler için, demokrasi ve insan hakları savunuculuğu konusunda bir eğitim semineri düzenledi. Uygur hareketi heyeti ayrıca, Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen, 'modern kölelik ve zorla çalıştırma' konulu oturuma katıldı.

11-13 Mart tarihlerinde Lahey'de düzenlenen çalıştaya Hollanda ve Almanya'daki Uygur topluluklarının temsilcilerin yanı sıra Hollanda’daki Türk STK temsilcileri , Hollanda hükümet temsilcisi ve Hollanda'daki ABD Büyükelçiliği temsilcileri de . Katılmasıyla üç gün boyunca, Uygur soykırıma karşı koyma, Çin propagandasıyla baş etme uluslararası aktivizm konusunda eğitim verildi.

16 Mart 2022'de Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi Oturma’da Uygurların zorla çalıştırıldığına görüşüldü. ‘Çin komunizim kurbanları hatıra Vakifi ‘kıdemli araştırmacısı Dr. Adrian Zenz, Doğu Türkistan'daki Uygurların zorla çalıştırılmasıyla ilgili Avrupa Parlamentosu üyelerine bilgi verdi ve sorularını yanıtladı. Dr. Adrian Zenz, Uygur'ların zorla çalıştırılmalarıyla mücadelede yasal araçların kullanılmasının önemini anlattı. Zenz'e göre, en az 2 milyon Uygur köle işçilik için transfer edildi. Zenz, Avrupa parlamentosuna, ABD tarafından çıkarılan Uygurların Zorla Çalıştırılmasının Önleme Yasası'na (UFLPA) benzer önlemler almalarını tavsiye etti. Oturuma, İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı milletvekili Maria Arena başkanlık etti.

Oturum sırasında modern kölelik ve zorla çalıştırma hakkında da yorum yapan Renew Europe Group'un İnsan Hakları Alt Komitesi Koordinatörü milletvekili Soraya Rodríguez Ramos, Mayıs 2021'de milletvekillerine Çin tarafından yaptırım uygulandığını hatırlatarak şunları söyledi: “Bu, diyalog ve muhalefetin Çin hükümeti tarafından nasıl kabul edilemez olduğunun açık ve bariz bir göstergesidir. Bu adaletsiz eyleminin saldırganlığı ve anlamsızlığı, bize Çin'deki İnsan Hakları ihlallerinden sorumlu olanları hedef alan yaptırımların ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor”

Uygur Hareketi İcra Direktörü Rushan Abbas ve Uygur Araştırmaları Merkezi İcra Direktörü Abdulhakim İdris de AB Parlamentosu'ndaki oturuma katıldı. Rushan Abbas, ''Çin'in Uygurlara uyguladığı insan hakları ihlalleri ve soykırım Avrupa'nın demokratik, etik ve ahlaki değerlerine aykırıdır. Uygurların zorla çalıştırılmasıyla üretilen ürünler AB tarafından ithal edilmemelidir. Avrupa, modern kölelik suçlarından dolayı Çin'e karşı somut adımlar atmalı ve her Avrupa ülkesinin parlamentosunda 'Uygur Destek Grupları' oluşturulmalıdır'' ifadelerini kullandı.

Tüm ülkeler, Çin rejiminin uyguladığı soykırım ve Doğu Türkistan'daki Uygur'ların köle gibi çalıştırılmasına karşı harekete geçerken, birbirleriyle daha uyumlu bir yaklaşım benimsenmelidir. Doğu Türkistan'da işçilerin köle gibi çalıştırılması sonucu üretilen malların Avrupa'ya gelişini durdurmak için hali hazırda yürürlükte olan yasalar sıkı bir şekilde uygulanmalıdır. Köle işçiliğiyle mücadelede, gerekli her türlü politikanın uygulanması için taahhütnameler imzalanmalıdır şeklinde konuştu.