Erkeklerde küpe takma adetinin aslında İslam öncesi Türklere dayanan kadim bir adet olduğu,  bunun ise belirli bir amaca yönelik olduğu iddia ediyor. Herhangi bir sebeple ailede tek oğul olursa delikanlının kulağına bir küpe takılırdı.

Didim'e gelen bu 5 yeri görmeden tatilini bitirmiyor Didim'e gelen bu 5 yeri görmeden tatilini bitirmiyor

Askerde komutan küpeli askeri görünce onu tehlikeli görevlere vermezdi çünkü Türk töresi ona bu yetkiyi vermezdi. Soyu içerisinde sonuncu erkek olan kişi ise kulağında iki küpe taşırdı. Türk töresi, soyunu sürdürebilmesi için onu bilhassa korurdu... Küpe, böylesine sert ve kesin törenin hüküm sürdüğü Türk topraklarında bir ailenin neslini sürdürebilme imkanını koruması açısından cengaverler için toplumsal bir nişan görevi görmüştür.

Editör: Habererk Com