Tapu düzenlemesinde yapılan değişiklikler 1 Eylül 2023 tarihinde uyguyamaya geçiyor. Yeni düzenleme ile arabuluculuk sistemi de öne çıkacak.

Konut kiralarının yüksek oranda artması ile yaşanan ev sahibi kiracı uyuşmazlıkları büyüyor. Yeni tapu düzenlemesi ile bu nlaşmazlıkların çözümlenmesi amaçlanıyor. Yeni düzenlemeye göre, kira nedeniyle kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılması ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan ve komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurma şartı aranacak.

Kiralanan taşınmazlar, İcra ve İflas Kanunu'na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler dava şartı olarak arabuluculuk usulüne tabi olmayacak. Bu kapsamda, icra mahkemesine yapılacak itirazın kaldırılması talepleri ile tahliye talepleri ise dava şartı olarak arabuluculuğa tabi olmayacak. Sulh hukuk mahkemesinde dava açılması gerektiği durumlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanacak.

3 AY ŞERH KONULACAK

Kanun kapsamında taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculuk uygulamasına dahil edilecek.

Uyuşmazlıklarda, tarafların yazılı olarak kararlaştırması ve arabulucunun bu kararı tutanak altına alması halinde arabulucunun talebiyle, arabuluculuk süreciyle sınırlı olmak ve konulduğu tarihten itibaren 3 ayı geçmemek üzere tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair tapu siciline şerh konulacak.

Söz konusu şerh, tarafların anlaşamaması veya tarafların bu şerhi kaldırması konusunda anlaşması halinde arabulucunun talebiyle 3 aydan önce kaldırılabilecek. Bu süre sonunda ise kendiliğinden kalkacak.

Editör: Yadigar Hanım