Türk isimleri ve anlamlarının sizlerle paylaşıyoruz...

Abay (Türk ve Altay mitolojisinde Yeryüzü Tanrıçası)

Anıl

Arıl

Arın

Armağan

Arıkan (soylu)

Abakan (Alicenap)

Almıla

Altunay

Alacakız

Ayda

Aydan

Aydolu

Aygün

Ayzıt

Ayla

Aylin

Aytek (ay gibi)

Ayyaruk (ay ışığı)

Ayyüce

Alabörü

Banu

Burla

Barçın

Baykal

Bengü (sosuz, ebedi)

Birsen (Biricik)

Bilge

Bilgekız

Barla (parlak, gözalıcı)

Damla

Deniz

Demet

Dilek

Dolunay

Doğanay (Ayın ilk ve parlak hâli)

Deren

Esen

Ediz (Değerli kimse, Yüksek)

Günay

Gökay (Mavi gözlü)

Görkem

Gökçe

Gökdeniz

Göksu

Güven

Güvenç

İdil (soylu)

İlay

İlkay

İlke

İpek

İrtiş

Önay (Önde olan - öncü)

Selenge

Sonay

Umay

Tunay

Töles

Talas

Tunay (Sükunet, Gece aydınlığı)

Tanal (Şafak sökmeden önce beliren kızıllık)

TÜRKÇE ERKEK ADLARI

Atilla

Alptekin

Aybars

Aydın

Aykutluk

Altay (Bilinir olan, ünlü)

Altuğ

Atalay

Aykut (Eski Türklerde aydan geldiği düşünülen kutsal güç)

Aytekin

Aybars

Alçahan (öldürücü han)

Ataç (atasına bağlı)

Atahan (kurucu ata)

Atakan

Avar

Alp

Alper

Alpay (Yiğit)

Altan

Atay

Atınç

Ayaz (Türk mitolojisinde Soğuk Tanrısı)

Aybars (Güçlü ve güzel)

Ayberk (Güçlü, dayanıklı ve güzel)

Aybek

Aydoğan (Doğuşuyla etrafa mutluluk saçan)

Ayhan

Akın (İlerleme, sefer)

Akınalp (Kendini geliştiren bilge ve güçlü kişi)

Barış

Bayhan (Kutlu Han – varlıklı Han)

Berkay (Sağlam, güçlü)

Birkan (Soylu)

Birol

Böke (yiğit)

Börü (kurt)

Börüalp

Bulcahan (Türklerin ve Moğolların ilk atası olan kağan)

Bumin (Baykuş- Büyük bir Türk kağanı)

Büke (Türk mitolojisindeki efsanevi ejderhanın adıdır)

Barlas (Temiz, çekici)

Bars (Pars)

Barshan

Baybars

Bilgehan

Börütekin (Kurt prens)

Batur (yiğit)

Baturalp (Cesaretli - yiğit)

Coşkun

Çağlar

Çağrı (Çakır kuşu)

Çelik

Çetin

Denizhan

Denizalp (Deniz gibi hırçın ve güçlü)

Demirer

Demirhan (Türk ve Altay mitolojisinde Demir Tanrısı)

Demirkan

Doğan

Durmuş

Egemen

Eralp

Eray

Erdal

Erdinç

Eren

Eriş

Erkut

Ersen

Ertuğ

Emre

Ertan

Erkan

Ersen

Erkin

Ertuğrul

Erol

Erlikhan (kötü ruhlu)

Gökbörü (Bozkurt)

Gökhan

Göktaş

Göltekin

Göktuğ

Gökalp

Göker

Gökhan

Gökhun

Gökmen

Göktürk

Gürdal

Gürhan

Gürol

Hakan

İltuğ (Bağımsızlık nişanı)

İlhan

İltekin

İlteber

İltiriş (Ülkeyi içinde bulunduğu zor durumdan çıkarıp, derleyen)

İlkin

İldeniz (Ülkesi deniz gibi engin olan)

İlbars

İlker

İdikut (Kut sahibi )

İlber

İlberk (Ulusal kahraman)

İlerk (Ülkenin güçlü yöneticisi)

İlten (Türk mitolojisinde Dağ Tanrısı)

İnal

İnel (Kapgan Kağan’ın küçük oğlu)

Kutay

Kürşad

Korkut

Kapgan (fatih)

Kubrathan

Kurumhan

Kayahan (Kaya gibi güçlü hükümdar)

Kayraalp (Merhametli yiğit)

Kıraç (Verimsiz toprak)

Kıvanç

Kongar (Koyu kahverengi)

Koralp (Yürekli yiğit)

Koray (Yürekli, cesur)

Köksal (Sağlam temeller üzerinde duran)

Kutalmış (Tanrı tarafından ülkenin yönetme gücünün verildiği kişi)

Kayabek

Kayaalp

Kutluk

Kutlu

Laçin (Yiğit - Kartal)

Aliyev'den Ermenistan'a gözdağı Aliyev'den Ermenistan'a gözdağı

Meriç (Kuş iskeleti)

Mengühan (ebedi han)

Mokan Han

Manas

Okan

Okay (Türk mitolojisinde Sihir Tanrısı)

Oltunç (Saygıdeğer kişi)

Oray (Görgülü kişi)

Orçun (Makam sahibi)

Orkan (Kağana ait toprak)

Orkun

Orkut (Eski Türklerde kutsal sayılan yer)

Ortun (Ortanca çocuk)

Ozan

Oğuz

Oğuzhan

Orhan

Okan

Özdemir

Önal (Önde olan - öncü)

Özalp

Özer

Özgür

Özkan

Pusat

Salur (Kılıç)

Sonalp

Soner

Sançar

Sezer

Sezen

Saygın

Savaş

Sungur

Selçuk

Tuğrul

Tonyukuk

Tekin

Tarkan

Tonghan

Timur

Turgut

Taşkın

Tardu (Armağan)

Talay (Türkmitolojisinde Okyanus Tanrısı)

Talu (Çok bilgili kişi - Okyanus)

Tanalp (Şafak sökmesi gibi huzurlu yiğit kimse)

Taner (Şafak sökmesi gibi huzurlu yiğit kimse)

Tekin (Prens)

Tunahan (Bir kaplan türü)

Tuğşad (kağanın yardımcısı)

Ural

Ulaç (ulaştıran)

Ulubeğ

Yalçın

Yolvas (aslan)