Necmi Kurt yazdı: Hukuk devletin köpeği midir?

Türkiye’de hukuk denilen bir şey var mı ?İbreti alem için bizler vatandaş olarak izliyoruz.Bu konuyu seslendirecek,ele alacak olan sivil toplum örgütleri ve muhalefet ne yapıyor?

Daha birkaç yıl önce Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek”Hukuk devletin  köpeğidir” demiş miydi? Devleti yönetenler ise siyasi erk olduğuna göre bir nevi hukuk siyasetin de köpeği olmuş olmuyor mu?

Peki ne oldu da bu cümleyi sarf etmişti?Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bazı kararları yerel mahkemeler veya Yargıtay kabul etmemiş ve anayasa Mahkemesi’nin kararına karşı direnmiştiler.Peki böyle bir şey olması mümkün müydü? Elbette mümkün değildi. Ülkenin en büyük Mahkemesi karar veriyor bunu alt mahkemeler kabul etmiyor.Böyle  bir şey olması mümkün müdür?Unutmayın,Erdoğan’ın izni olmadan ne Yargıtay çıkış yapabilir ne de anayasa Mahkemesi bu çıkışa sessiz kalabilir.

Anayasa mahkemesine karşı çıkan alt kademe mahkemelerin yargıçları daha sonra birileri tarafından devletin üst makamlarına,Yargıtaya veya anayasa mahkemesine atanmadılar mı?

Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu kararlarını yandaş gazetelerden biri Anayasa Mahkemesi’nin Üyelerinin fotoğraflarını basıp “bunlar feto ve PKK zihniyetli yargıçlardı”diye haber yapmadı mı? Sonra bunlardan biri tetikçiler tarafından katledilmedi mi?

Peki bu yandaş basın bu cesareti ve yetkiyi nereden almıştı? Birileri konuştuğu zaman her zaman saldırıya geçmıyorlar mı?

1934 yılı Nazi Almanya’sında “Yüksek Mahkeme'nin”yetkisinde olan vatana ihanet davalarını yargılama hakkı kısa sürede ülkenin en korkulan mahkemesi haline gelen yeni kurulan halk Mahkemesi’ne devredilmişti.Halk Mahkemesi 7 üyeliydi, iki profesyonel yargıçtan ve parti kadroları, SS'ler ve silahlı kuvvetler arasından seçilen beş kişiden oluşuyordu, böylece oy çoğunluğu siyasette ve partide oluyordu. Yani tamamen “yerli ve milli” yani lidere sadık bir mahkeme kurulmuştu. Mahkemenin kararları ve hükümleri kesindi ve genellikle kapalı kapılar ardında görülürdü. 

Türkiye’de de öyle değil mi? HSYK’ya veya anayasa mahkemesine ve diğer mahkeme üyeleri en çok kimler tarafından atanmaktadır.
Mahkemeler tarafsız olmak zorunda değil mi? Siyasi atamaların mahkemelerde vereceği kararlar kimlere yaramaktadır? O zaman Doğu Perinçek’in söylediği söz “hukuk devletin yani bir bakıma siyasetin köpeğidir” söyleme doğru değil midir?