Habererk / Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, Facebook hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Türk paylaşımında, “Göktürk hanlığından kalan Kırgızistan’daki Göktürk'ler, değerli Yusufiyeli ülküdaşım iş adamı Yakup Baş bey gibi Türkçü dava insanları sayesinde Türkçe kursuna başladılar.” İfadelerini kullandı.

KIRGIZİSTAN’DAKİ GÖKTÜRKLER KİMLERDİR?

Net sayım yapılmamakla birlikte, yaşadıkları bölgelerdeki toplumlar 200,000 civarındadır.

Ancak bugün kimliklerinde Türk yazılı olanlar 50 60 bin kadardır, Sovyet döneminde Stalin ve sonrasında yapılan ekonomik baskılar sonrası yaşam mücadelesi mecburiyetiyle kimliklerine Özbek yazdırmak zorunda kalmışlardır fakat bu Türklük mefhumunu yok edememiştir.

www.turkcenindirilisi.com ‘da yer alan bilgiler şu şekilde:

Özbek yazmakla birlikte Kök Türkler topluluk halinde yaşamaktadırlar.

Kırgızistan’da yaşayan Göktürkler’in nüfusu 200 binden fazladır. Geçimlerini ise çiftçilik ve hayvancılıkla sağlıyorlar. Tarihi süreç içerisinde yaşatılan Türk kavramının, millet adı olma geleneğinin, Orta Asya’nın bu keşfedilmeyi bekleyen topluluğu tarafından Türk ata olarak sürdürüyor olması bölgenin yakın geçmişi dikkate alındığında ilgi çekici bir konu almıştır. Türk adının tarih boyunca kullanılışı ve anlamı ile ilgili değişik görüşler ortaya atılmıştır. Bilim aleminin genel kabulünü gören görüş ise Çin kaynaklarının Göktürkler çağına yaklaştıkça Tiele kavramının Türk kavramıyla aynı olduğuydu. Çince Tiele sözünün Türk kavramı olduğu noktasında, bütün Japon kaynakları birleşmişlerdir. Birincisi bu kavram zamanla aynı soydan olan toplulukların siyasi adına dönüşmüş, geniş ve sürekli bir kullanım sahası bulmuştur. Bilim aleminin ilgilendiği bir başka konu da Türk kavramının anlamı olmuştur. Köktürkler döneminde bu adın millet adı olarak mı yoksa devlet adı olarak mı kullanıldığı pek anlaşılamıyordu. Uygurlar döneminde ise Türk kavramı çoğu zaman “erk” karşılığı kullanılmıştır. Uygurlar döneminde ikinci bir kullanım biçimi ise “güç” anlamı vermekteydi. Kaşgarlı Mahmut döneminde de “güç” anlamında kullanım devam etmiştir.

İkincisi çağımızın Türklüğe ve Türkoloji bilimline hediyesi olan bu topluluğun resmi dildeki adı Türk ata’dır. Bu ad bahsi geçen topluluğa kendileri dışındaki topluluklar tarafından verilmiş bir ad olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk adını kullanan ve kendilerine Göktürklerin torunları olarak ifade eden bu topluluğun bir bölümü Kırgızistan’da Oş İlinin Özgön İlçesine bağlı Boston, Ayuu, Kayrat, Özgörüş, Dönbulak, Töölös, Akkorgan köylerinde, diğer bir bölümü ise Özgön bölgesinin dışında Madı, Aktaş, Blagovesenko, Kızılbayrak, Kızıl, Yangidıykan, Türkabad, Suzak gibi yerleşim yerlerinde yaşamaktadırlar.

Kırgızistan’dan başka Özbekistan ve Doğu Türkistan’da da söz konusu Türklerin yaşadığı bilinmektedir. Kırgızistan’da yaşayan Göktürkler Sovyetlerin dağılımıyla birlikte, 1994 yılında, anadillerini, tarihlerini, kültürlerini yaşatma amacıyla “Türk Ata Derneği” adı altında örgütlenmeye başlamışlardır. Dernek yetkililerin verdiği bilgiye göre Kırgızistan’da 200 binden fazla Göktürk yaşamakta ve bunların yaklaşık 50 bininin nüfus kayıt bilgilerinde Türk olarak yazmakta, geriye kalanlarının da nüfus kayıtlarında da Türk yazması için Kırgızistan resmi makamlarına müracaatları bulunmaktadır.