Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Sayıştay’ın raporunda yer verilen tabloda 2015-2021 yılları arasında tahsil edilemeyen birikimli alacakların toplamı 19 milyar 188 milyon olarak hesaplandı.

Raporda “Üstelik bu tablo ilgili yıl itibariyle tahsil edilemeyen primlerin tutarını göstermekte olup, o günden bugüne doğan gecikme zammı tutarlarını içermemektedir” denildi. Bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiği kaydedildi.

tablo 1

ÖZEL HASTANELERİN MAHKEME OYUNU

Bazı özel sağlık kuruluşlarının SGK ile yapmış oldukları sözleşmeden doğan cezai hükümlere ve faturalarından yapılan kesintilere ilişkin olarak yetkisiz mahkemelerden aldıkları ihtiyati tedbir kararlarının kurumun alacakları üzerinde risk oluşturduğuna da dikkat çekildi.

Raporda Malatya'daki bir özel hastaneden örnek verildi. Müfettişler tarafından tespit edilen 44 milyon 704 bin  TL tutarındaki kurum zararı ve cezai şarta ilişkin olarak hastaneden tahsil işlemlerinin başlatıldığı ancak hastane tarafından ihtiyati tedbir kararı için önce Malatya'da daha sonra Ankara'daki mahkemeye başvurulduğu anlatıldı.

İhtiyati tedbir talepleri reddedilince sözleşmeye göre yetkili olmayan İstanbul'daki mahkemelere başvuruda bulunularak mahkemeden tedbir kararının alındığı aktarıldı.

“BAZI HASTANELER BORÇLARINI ÖDEMEDEN KAPANIYOR”

“Benzer uygulamayı yapan hatta aynı anda aynı ilde ve farklı illerde bulunan mahkemelere birden fazla başvuru yapan hastaneler bulunmaktadır” denilen raporda şu bilgilere yer verildi:

“Özel sağlık hizmet sunucularının almış oldukları ihtiyati tedbir kararları ile esastan açılan dava sonuçlanıncaya kadar sözleşmeden doğan yaptırımların uygulanması durmakta ve yaptırımlar uygulanamamaktadır.

Esas davalarla birlikte devam eden ihtiyati tedbir kararları süresince; bazı hastaneler SGK'ya olan borçlarını ödemeden kapanmaktadır. Özellikle sözleşmesi sona ermiş ve kurumdan herhangi bir alacağı kalmamış sağlık hizmet sunucularından yapılacak tahsilat ise imkânsız hale gelmektedir.

Nitekim mahkemeden tedbir kararı aldıktan sonra SGK'daki tüm alacaklarını tahsil edip faaliyetlerini sonlandıran Tekirdağ'daki bir hastaneden 12 milyon 324 bin TL'lik kurum alacağı bulunmaktadır.”

Raporda bu konuda yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Editör: Habererk Haber Merkezi