Millet İttifakı'nın aylardır merak edilen ve dün açıkladığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu‘nun cumhurbaşkanı adaylığına dış piyasalar olumlu tepki verdi.

Bu gelişmeyle uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye bakışını değiştiren, döviz cinsinden borçlanma araçlarının (Eurobond) fiyatı yükselişe ve faizleri düşüşe geçti, kredi risk primi ise (CDS) hızla gerilemeye başladı.

EUROBOND NEDİR?

Eurobond, devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır.

Bir ülkenin dış borçlanmasında kullandığı enstrümanlar olan Eurobondlar, genellikle Euro ve USD cinsinden ihrac edilen, uzun vadeli borçlanma senetleridir. Tanım olarak hazine bonosu ve devlet tahvilleri ile benzerdir, ancak iç borçlanmaya yönelik olan bu kâğıtlar Devlet iç borçlanma senedi olarak tanımlanmakta iken Eurobondlar dış borçlanma statüsündedir.

Eurobond fiyatları, hem ihraç eden ülke veya kuruluşun mali ve ekonomik performanslarından, hem de uluslararası finansal piyasalardaki gelişmelerden etkilenmektedir.

KREDİ RİSK PRİMİ (CDS) NEDİR?

Kredi risk primi ya da Kredi temerrüt takası-swap’ı (İngilizce: Credit Default Swap – CDS)alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değerdir. Faiz doğası itibarıyla alacaklının geri ödememe riskini içeren bir risk primidir. Kredi risk primi ise bu riskin sistemli bir şekilde finansal enstrümana dönüştürülmüş ve sayısal olarak ifade edilmiş halidir. Alacaklı, kredinin olası geri ödenmeme riskine karşı verdiği borcu sigorta eder, bu sigorta işlemi ve sigorta için belirlenen bedel ise kredi risk primine tekabül eder. Bu prim bir ülkeye olan finansal güven baz alınarak serbest piyasa tarafından belirlenir.

Editör: Yadigar Hanım