Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret’in Bodrum Cennet Koyu’nda yapmak istediği ‘Turizm Konaklama Tesisi’ için Bodrum Belediyesi iptal davası açmıştı.

Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, inşaat ruhsatının iptal edilmesi hakkında ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre; mahkeme tarafından verilen kararda, “Her ne kadar bahsi geçen özelleştirme ile ilgili bir yargı kararı bulunmakta ise de ilgili idare konumunda olan Maliye Hazinesi’nce taşınmaza ilişkin olarak adli yargıda bir tapu iptali davası açıldığına ve bu kapsamda adliye mahkemesince tapu kaydının iptaline dair bir karar verildiğine dair dosyada herhangi bir bilgi-belge bulunmuyor. Hâl böyle olunca da davalı idarece tapu idaresinin düzenlediği tapu kaydına göre işlem yapılması gerektiğinden, yolsuz tescil iddiasından hareketle daha önce düzenlenmiş olan yapı ruhsatlarının iptaline dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

TELAFİSİ GÜÇ SONUÇLAR…

Mahkeme kararında şunlar kaydedildi: “İdari işlemin icrasının devamının imar uygulamaları, tapu kayıtları ve mülkiyet hakkı bakımından telafisi güç, imkânsız sonuçlara neden olabilmesi itibariyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”

DANIŞTAY İKİ KEZ İPTAL ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret’in Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Göl-Türkbükü mahallesinde yer alan Cennet Koyu’nda yapmak istediği ‘Turizm Konaklama Tesisi’ projesi için 6 Aralık 2022 tarihinde ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı verdi. Şirket Hazine'ye ait 678 bin metrekarelik araziye; 101 apart oda ve 83 süit oda olmak üzere toplam 184 oda yapmayı planlıyor.

Projenin yapılacağı alan ise orman ve önemli doğa alanı içerisinde kalıyor. Proje alanı ikinci ve üçüncü sit derecesi içinde kalırken çevresinde birinci derece sit alanları bulunuyor. Mehmet Cengiz, Cennet Koyu için daha önce iki kez girişimde bulundu. Fakat Danıştay, Hazine arazisinin özelleştirme kararını iki kez iptal etti. Öte yandan Cengiz İnşaat bu proje için dünyaca ünlü mücevher markası Bulgari ile anlaştığı kamuoyuna yansıdı.

TEPKİLER RUHSATI İPTAL ETTİRDİ

Yargı kararlarına rağmen Bodrum Belediyesi ise inşaata ruhsat verdi. 12 Aralık tarihinde onaylanan ruhsat sonrası 14 Aralık Çarşamba günü bölgede sondaj ve yol çalışması başlatıldı. Bölge halkının tepkileri sonrası ise Bodrum Belediyesi proje için verilen ruhsatı 8 Ocak 2023 tarihinde iptal etti.

Editör: Habererk Haber Merkezi