Türk Devletleri Teşkilatı üyesi kardeş ülkemiz Kırgızistan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Türkiye'nin yaralarını sarmaya devam ediyor. 

Arama kurtarma ekipleriyle birlikte desteğini sürdüren  Kırgızistan, depremzede vatandaşlarımızın barına sıkıntısının da önüne geçmek adına çok sayıda otağı Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıkardı.

Yollanan otağların içinde ısınmak için soba, el yüz yıkamak içinse el yapımı muslukların mevcut olduğu belirtildi.

Otağ Nedir?

Otağ kelimesi ilk olarak Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-it Türk eserinde yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre karşılığı bulunan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre otağ kelimesinin karşılığı "çerge, büyük ve süslü çadır" şeklindedir. Otağın günümüzde kullanılan çadırlardan farkı yuvarlak ve süslü olmasıdır. Günümüzde sıkça kullanılan bir kelime olan "oda" kelimesinin kökeni de "otağ" kelimesine dayanmaktadır. 

Otağ kelimesi İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde, "duman tütmek, ateş yakmak" anlamlarında kullanılmaktaydı. Bu kelime aynı zamanda; Türk, Moğol ve Altay kültürlerinde hükümdarlarının ve ayrıca Osmanlı devletinde padişahların da kullandığı "geçici, ihtişamlı ve büyük konaklama yerleri" anlatmak için kullanılmaktaydı.

Editör: Bumin Kağan Muti