SARAYIN ANKETİ İLE AYNI SONUCA ULAŞTIK

Bizimle yakın tarihler içinde sarayın yaptırdığı ankette Meral hanıma destek %42 çıkıyor. Bizim ankette bu oran %43

Yine mevcut iktidar ve muhaliften memnuniyetsizlik oranı her iki ankette de örtüşmektedir.

Bu çalışma Mehmet KIZILDAĞ Beyin sponsorluğunda Hüseyin ÖZCİHAN Bey tarafından 26.06.2017-12.07.2017 tarihleri arasında yaptırılmıştır.

Anket toplamda 4838 kişiye uygulanmıştır.

1.Yaşınızı belirtiniz.

2.Cinsiyetinizi belirtiniz.

3. Eğitim durumunuzu belirtiniz.

ANKET SORULARI

1.

Mevcut iktidardan her dört kişiden sadece biri memnundur.  Halkın yarıya yakını mevcut durumun sürdürülebilir bir durum olmadığını kabullenmiş durumdadır. Muhalefetin etkisiz kalması ve iktidarın umut olmaktan çıkması yine halkın kararsızlığına sebep olmuştur. Nitekim daha sonraki sorudan da anlaşılacağı üzere halk mevcut muhalefetten de ümitli değildir.

2.

EVET: % 13

HAYIR:%57

KARARSIZIM: % 30

Mevcut muhalefet partileri ve duruşları, halk nezdinde tamamen sıfırlanmış görünmektedir. %13 gibi komik bir karşılık ile muhalefet partilerinin ülkede umut olamayacağı zaten gelişen olaylarda göstermiştir. Yine%30 gibi muazzam bir kararsız kitlenin hem iktidar hem de mevcut muhalefetten bir umudunun olmayışı kararsız kalmasının en büyük nedenidir. Önümüzdeki süreçte umut haline gelecek olan “Meral AKŞENER HAREKETİ”  karasız oyların büyük çoğunluğunu hanesine yazacağı da aşikârdır.

3.

EVET: % 53

HAYIR:%11

KARARSIZIM: % 36

Umutsuzluk, halk arasında kararsızların oranını yükseltmiştir. Yine de siyaset kurumunun mevcut halinin Türk toplumuna çözüm üretemediğini de göstermektedir.  Yeni bir yapıya olan ihtiyacı bu anket bir daha göstermiştir.

4.

Basın-yayının bütün kısıtlamalarına, iktidarın bütün algı operasyonlarına rağmen Meral AKŞENER adı bir parti genel başkanının ötesine geçerek bir lider hüviyetine kavuşmuştur. Elektriği kesilen, salonlar iptal edilen salonlar, devlet baskısı, iftiralara, karalamalar ve her türlü bel altı vurmalara rağmen Meral AKŞENER halkın hem de bütününe yakının kurtuluş umudu olmuştur. % 61 sıradan bir oran değildir.

5.

Meral Akşener’in kuracağı partiye oy verir misiniz sorusuna verilen cevap ve yüzdelik dilimi aslında kurulmasını istedikleri partinin kadro ve programı hakkında da beklentilerini ifade etmektedir. Geniş tabanlı, birleştirici bir dil ve projelere odaklanmış bir yapının ortaya çıkmasını vatandaşımız istemektedir. Böylesi bir yapı kararsızım diyenlerin oranının da düşüreceği kanaatindeyiz.

6.

Meral hanım etrafında %40 ile 48 arasında bir kitlenin partiyi gördükten sonra bir teveccüh gösterebileceği rakamlardan anlaşılmaktadır. Vatandaşlar kendilerini temsil edecekleri kanaatini oluşturabilirsek bu oran artarak devam edebilir.

Yine Meral AKŞENER adı %13 olan MHP’li muhaliflerin kuracağı partiye oy veririm  oranını %48 ‘e çıkarması Meral AKŞENER hanımı hala eleştiren sözüm ona camiamızdaki birçok kişiye de en güzel cevaptır.

7.

Meral Akşener etkisi ve kurulacak partinin özelliği bu soru da daha net ortaya çıkmaktadır. Vatandaşımız, MHP tabanına hitap edebilen bir parti değil bütün toplumsal katmanlara hitap edebilen ve iktidara yürüyen bir parti istemektedir. Merak AKŞENER ve geniş tabanlı bir partiye teveccüh %43, oysa MHP gibi bir partiye vatandaşın teveccühü %13’te kalıyor.

Sonuç itibariyle, Meral Akşener toplumda artarak umut olmaya devam etmektedir. Meral AKŞENER Hanıma teveccüh, kuracağı partinin özelliği ile ilintili olarak öne çıkmaktadır.

Ayrıca Ankette bayanların %63 oranında Meral AKŞENER hanıma oy vereceğini beyan etmesi Meral AKŞENER’in bayanlar üzerinde n kadar etkili olduğunu da ortaya koymaktadır.

18-30 yaş grupları arasında Meral AKŞENER adına destek %57 çıkıyor. Gençler ve bayanların yeni yapının lokomotif gücü olduğu kanaatindeyim.