Milletvekili – “AzerbaycanileTürkiyearasındakidiplomatikilişkiler 28 Nisan 1920'de Bolşevikişgaliilekesildi. İkiülkearasındakibuyöndekiilişkiler, yaklaşık 72 yılsonra 14 Ocak 1992'de yenidentesisedildi. Türkiye, 9 Kasım 1991'de Azerbaycan'ınbağımsızlığınıtanıyanilkülkeoldu.

Böylece, Azerbaycan'ınSovyetlerBirliği'ndenbağımsızlığınıilanetmesininardından 14 Ocak 1992'de Bakü'dekiTürkiyeCumhuriyetiBaşkonsolosluğu'nunbüyükelçiliğedönüştürülmesiylebaşlayandiplomatikilişkilerimiz, aradangeçen 30 yıldahergeçengün "birmillet, ikidevlet" ilkesiylegeliştirilerekmüttefiklikdüzeyineçıkarıldı. Tabii ki, Ulusal liderimiz Sayın Haydar Aliyevin 1994’te Türkiye’ye ziyaretinde “Tek Millet, İki Devlet” sözü ile Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin karşılıklı stratejik ortaklık anlayışı çerçevesine oturtulmasındaki katkısı, aynı zamandaTürkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimiz” ifadesiunutulamaz,” – söyledi.

Milletvekili - “Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev de, Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, iki kardeş ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Aliyev, ''Azerbaycanhalkı, 44 günlükVatanMuharebesi’ninilksaatlerindensondakikalarınakadarsizin, TürkiyeCumhuriyeti’ninvekardeşhalkınsergilediğimanevidesteğivedayanışmayıaslaunutmayacaktır. BugündeişgaldenkurtarılmıştopraklarınimarındaTürkiyeileomuzomuzaçalışmakbiziçokmemnunediyor. BizdeherzamanbütünkonulardakardeşTürkiye'ninyanındaolacağız'' açıklamasındabulundu” – dedi.

Sayın Memmedov – “Elbette ki, halklarımızın asırlardan asırlara geçen kardeşliğive dostluğu gibi sağlam temeller üzerine inşa edilmiş iki devlet arasındakı ilişkilerimiz bugün en üst düzeydedir. Tabii ülkelerimiz arasındakı gerek siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, enerji, askeri, teknolojik ve diğer alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğimizden, gerekse uluslararası kuruluşlar çerçevesinde başarılı işbirliğimizden hepimiz memnuniyet duyuyoruz” – diye belirtti.

Milletvekili Meşhur Memmedov – “Sözsüz ki, 1992'de Bakü'deki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğunun büyükelçiliğe dönüştürülmesiyle iki devlet arasında başlayan diplomatik ilişkiler, 30 yıl içinde -Bir millet, iki devlet ilkesiyle daha da geliştirildi. Böylelikle, ilişkiler, "Şuşa Beyannamesi" ile müttefiklik düzeyine çıkartıldı.

Ayrıca, iki ülke arasındaki kardeşçe ve dostane ilişkiler, Orta Asya Türk devletleri ile işbirliğine ivme kazandırmıştır. Bu temaslar ve ilişkiler sonucunda Türk Devletleri Teşkilatı kurulmuştur. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki mevcut ilişkiler, Türk devletlerinin yakınlaşmasına ve güvenine ivme kazandırmıştır.

Hiç şübhesiz, iki ülke de bölgesel işbirliğini tercih ediyor. İki ülkenin Gürcistan, İran, Türkmenistan, Kazakistan ve Rusya ile ayrı ayrılıkta üçlü formatta işbirliği de bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkı sağlıyor.

Azerbaycan topraklarının ermeni işgalinden kurtarılmasından sonra Güney Kafkasya'da ortaya çıkan yeni koşullar, işbirliği için daha verimli bir zemin oluşturuyor. Buna bir örnek, Azerbaycan ve Türkiye'nin öne sürdüğü 3+3 işbirliği girişimidir. Böylelikle, Azerbaycan tarafının Zengezur koridoru girişimine Türkiye'nin desteği de bu yönde önemli bir adımdır,” - dedi.

Her iki devletimizi, devlet rehberlerimizi ve halklarımızı bu önemli tarihi 30.yıl dönümü dolayısıyla bir kez daha içtenlikle kutluyorum!