Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, çalışanların özelliklerine uygun, düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye girecek, sisteme giriş kolaylaşacak. Apartman görevlileri, ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik kolay sigorta uygulaması binlerce işyerini de kapsayacak şekilde düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı'na göre sosyal güvenlik, istihdam teşvikleri, bireysel emeklilik alanında yeni uygulamalar devreye girecek. Gençlerin iş gücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek, staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim programlarının etkinleştirilmesi yoluyla işe geçişleri kolaylaştırılacak.

KOLAY İŞVERENLİK YAYGINLAŞACAK

Esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen işgücü piyasası koşullarına ve çalışma şekillerine uyumlu hale getirilecek.

PRİM GELİRLERİNİN ARTIRILMASI SAĞLANACAK

Prim borçlarının takip tahsilatı etkin şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması sağlanacak. Sigorta sistemine giriş kolaylaşırken belge yükümlülüğü azaltılacak, ilave istihdam teşviklerinden yararlanma imkânı sağlanacak. Aylık sosyal güvenlik prim ve hizmet belgesi verme gibi yükümlülükler azaltılacak.

MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ YAPILACAK

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında parasız yatılılık imkânları artırılacak, burs ödemeleri ve öğrenci sigortaları iyileştirilecek. Öğrencilere burs verilmesine yönelik özel sektörlerle mesleki eğitim işbirliği protokolleri yapılacak.

KARİYER GÜNLERİ BAŞLIYACAK

Üniversite öğrencilerine yönelik 2023'te 5 istihdam fuarı ve 10 kariyer günü düzenlenecek.

Kırsal alanda yaşayan 15-24 yaş grubundaki gençlerin mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarına alınarak öncelikle bulundukları bölgelerde istihdam edilebilirlikleri artırılacak. Gençlere kariyer planlama ve meslek seçimi konusunda yardımcı olmak amacıyla Kariyer Rehberliği Eğitimi Projesi gerçekleştirilecek.

SOSYAL YARDIM ALANLAR İŞE YERLEŞECEK

Sosyal yardım yararlanıcısı 50 bin kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulacak. Sosyal yardım yararlanıcısı 20 bin kişi durumlarına uygun işlere yerleştirme hizmetlerinden, kurs ve programlardan yararlandırılacak.

SİSTEMDE KALANA AVANTAJLI KREDİ

Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerine sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarda kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulaması hayata geçirilecek.

Katılımcıların ortalama fon büyüklüğü, ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak çalışma yapılacak. Katılımcılar, bankalar, emeklilik şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir altyapı kurulacak.

HİBE YERİNE FAİZSİZ KREDİ

Kalkınma ve Yatırım Bankası başta öncelikli sektörler olmak üzere sanayi yatırımlarına desteği güçlendirecek. Plan döneminde Banka'nın öz sermayesi 10 milyar artırılacak.

KOSGEB desteklerinden imalat sanayine ayrılan pay kademeli yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayiine ayrılan pay da yüzde 50'ye çıkılacak. Hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modelleri yaşama geçirilecek.

 KOBİ'LERE FİNANSMAN DESTEK

Araştırma altyapılarından Ar-Ge ve yenilik proje hizmeti alan KOBİ'lere finansman desteği sağlamak üzere Yenilik Destek Kuponu programı uygulamaya konulacak. Büyük firmaların sektörlerindeki girişimleri desteklemesine yönelik girişim sermayesi benzeri fonlar kurması teşvik edilecek.

GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA YENİ SİSTEM

Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye girecek. Yeni sistemle vergide adalet pekiştirilecek.

Web tabu uygulamasıyla oluşturulan değerleme raporları, alım-satım gibi işlemlerden elde edilen değerlerle, SPK, BDDK tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşları, lisanslı değerleme uzmanlarınca düzenlenen raporlarının değere etki eden verilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Değer Bilgi Merkezine elektronik olarak anlık gönderilmesi sağlanacak.

Editör: Habererk Haber Merkezi