Türk Eğitim-Sen'in okullarda 'Öğrenci Andı'nın geri getirilmesi yönündeki başvurusu konusunda Danıştay’dan son karar geldi. Mahkeme kararına göre öğrenci andının okullarda okunmamasına karar verildi.

Türk Eğitim-Sen, 2013 senesinde öğrenci andının kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin iptali için Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi de, 2018 yılında andı kaldıran yönetmelik hükmünü oyçokluğu ile iptale kadar götürmüştü. Ancak, Danıştay’ın “and okutulsun” kararı uygulanmadığı gerekçesiyle sendikalar tarafından MEB yetkilileri hakkında açıklamalar yapılarak suç duyurusunda bulunulmuştu.

MEB de Danıştay 8. Dairesi’nin Andımız kararını, bir üst Kurul olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda temyiz etmiş ve yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştu.

Bugün ise medyada yer alan son iddialar doğrultusunda Danıştay’ın son kararı ile okullarda öğrenci andının kaldırıldığı ifade edildi.