Geçmişi Roma dönemine tarihlendirilebilen "Sarayini" yeraltı şehrindeki yeni keşifler, antik yerin, o döneme özgü yüksek konfor alanları ve geniş imkanlar sunan yapılar bütünü olduğunu gözler önüne seriyor. "Sarayini" yeraltı şehri, Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunmaktadır. Bu antik yeraltı şehrinde, evsel mekanlar, bağlantılı galeriler, odalara benzeyen yaşam alanları, su kuyuları, ocaklar, atölyeler, bacalar, aydınlatma için kandil yerleri, kilerler, depolar, havalandırmalar ve henüz niteliği tam olarak anlaşılamamış mekanlar gibi unsurlar bulunmaktadır. Bu yerin geçmişi, 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır.

Yeraltı Şehri Nedir?

Yeraltı şehri, ilk ve ortaçağlarda insanların düşman saldırılarına karşı korunmak amacıyla yer altında oydukları, genellikle tünel sistemleri ve odalarla düzenlenmiş şehirlerdir. Bu tür şehirler genellikle savaş, istila veya doğal afet gibi tehlikelerden kaçınmak için inşa edilmiştir.

En Büyük Yeraltı Şehri Nerede?

Özellikle Kapadokya bölgesinde yer alan yeraltı şehirleri, tarihsel önemleri ve benzersiz yapısıyla ünlüdür. En büyük yeraltı şehri olarak bilinen Derinkuyu yeraltı şehri, eski adıyla Elengubu, Nevşehir-Niğde kara yolu üzerinde ve Nevşehir'e 30 km uzaklıkta bulunan Derinkuyu ilçesinde yer alır. Bu yeraltı şehri 85 metre derinliğe gömülüdür ve 18 kat tünel ile bunların açıldığı odalardan oluşur. Derinkuyu, dünyanın en büyük yeraltı şehrini oluşturur.

sarayini

(Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi)

Editör: Zuhal Ömür Tarakçı