Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete'de yayımlananan Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri; Genel Müdürlük ve Müdürlükler tarafından basın ve yayın organları, internet siteleri üzerinden düzenli olarak taranır. Müdürlükler; Bakanlık talimatı, resen tespit, ihbar veya şikâyet üzerine sosyal paylaşım ve internet siteleri, afiş, ilan, yazılı ve görsel basın ve benzeri mecralarda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yürütüldüğü tespit edilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında yapılan iş ve işlemleri  Bilgilendirme Faaliyet Raporu Formuna uygun olarak Bakanlığın Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi üzerinden gerçekleştirir.

Ekran görüntüsü 2023-07-30 002048

Editör: Habererk Com