Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı

Otomobil sürücüsü N.N.'ye trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirdiği gerekçesiyle fahri trafik müfettişi tarafından idari para cezası yazdırılmıştı.

Fahri müfettiş tarafından yazdırılan ceza, 'delil fotoğrafı veya görüntüsü olmadığı' gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine, 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi.

İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuruda, Kabahatler Kanunu'nun 'Kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayan bütün deliller, idari yaptırım kararında belirtilmelidir' maddesine atıf yapılıp, cezanın iptali istenildi.

 Hakimlik, 'Fahri Trafik Müfettişliği İhlal Tespit Tutanağı'nda hiçbir delil ortaya konmadığını belirterek cezayı iptal etti.

İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, N.N.'nin, ilgili kanun maddesini ihlal ettiğine dair fotoğraf, video gibi delil elde edilmeden tespit tutanağı düzenlenmiş olması nedeniyle tutanak dışında ihlal iddiasını destekleyen ispata yarar somut delil bulunmadığını belirtti.

İtirazı kabul eden mahkeme, fahri trafik müfettişi tarafından yazdırılan idari para cezasının iptaline karar verdi.

DİKKATİNİZE;
Trafik cezalarının tebliğinden itibaren 15 gün içinde cezanın yazıldığı yer sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir. Yapılan itirazın reddedilmesi halinde ise ret kararının öğrenilmesinden itibaren 30 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası ile bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.