Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında doğan bebek sayısını açıkladı. TÜİK'e göre geçtiğimiz yıl doğan erkek bebek sayısı kız bebekleri geçti.

TÜİK, 2022 yılında 1 milyon 35 bin 795 bebek doğduğunu belirterek, bebeklerin yüzde 51,4'ünün erkek, yüzde 48,6'sının kız oldunu kaydetti. 15-49 yaş grubundaki bir kadının doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı; 2001 yılında 2,38 çocukken; 2022 yılında 1,62 çocuk olarak gerçekleşti. 

EN DOĞURGAN İL ŞANLIURFA

2022'de toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller 3,59 çocuk ile Şanlıurfa, 2,94 çocuk ile Şırnak, 2,62 çocuk ile Mardin oldu. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise 1,18 çocuk ile Kütahya ve Zonguldak ile 1,21 çocuk ile Karabük, 1,26 çocuk ile Bartın oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden 2021 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke 1,84 çocuk ile Fransa, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke 1,13 çocuk ile Malta oldu. Toplam doğurganlık hızı 2021 yılında 1,71 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

DOĞUM HIZI EN DÜŞÜK ZONGULDAK'TA

Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken; 2022'de binde 12,2 oldu. 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken; 2022 yılında 12,2 doğum düştü. 2022'de kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 27,3 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il binde 7,4 ile Zonguldak oldu.

Türkiye'nin kaba doğum hızı AB üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızlarından daha yüksek oldu. 2021 yılında en yüksek kaba doğum hızına sahip olan ülke binde 12 ile İrlanda, en düşük kaba doğum hızına sahip ülke ise binde 6,8 ile İtalya oldu. 

Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda, 2022 yılında binde 107 ile 25-29 yaş grubunda oldu.

YAŞ ORTALAMASI 29,2

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 olurken; 2022 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu 2022 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,8 oldu. 2022 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu. En düşük olduğu il ise 23,8 ile Ağrı oldu. 

2022 yılında doğumların yüzde 3,2'si çoğul doğum olarak gerçekleşirken; bu doğumların yüzde 96,4'ü ikiz, yüzde 3,5'i üçüz ve yüzde 0,1'ü dördüz ve daha fazla bebek oldu. 2022 yılında doğumların yüzde 38,2'si ilk, yüzde 30,7'si ikinci, yüzde 17,5'i üçüncü, yüzde 12,7'si ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleşti.

DHA

Editör: Yadigar Hanım