Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde adı sık sık geçen “Altın kazık” ın anlamı ne?

Altın kazık, Türk ve Altay mitolojisinde Altankazguk ya da Altunkazuk şeklinde de bilinir. Altın kazık, Türk ve Altay mitolojisinde kutup yıldızı Altankazguk veya Altunkazuk şeklinde de bilinir. Ayrıca altın kazık, Demirkazık ve Demirçivi olarak tanınır. Moğol kültüründe ise Altankazık’a Altanhadas da denir.

Kutup yıldızı olarak bilinen Altınkazı’ın gökyüzünün tam tepesinde bulunuyor. Efsaneye göre gökyüzü bu altın kazık yıldızı etrafında dönüyor. Yeraltının böylesi kutsal bir kutbu ve kazığı vardır. Yeraltı tanrıları da atlarını bu kazığa bağlarlar. Yer altı ve gökyüzü kutuplarını birleştiren ise demir direk veya ulu kayın’dır. Moğolca anlamı altın çivi demektir.

(Kaynak: Yeniçağ Gazetesi)

Editör: Zuhal Ömür Tarakçı