Asal Araştırma tarafından Nisan 2024 tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı olduğu yönünde önemli bir kamuoyu desteği görülüyor.

Ankete katılan 2000 kişinin %58.3'ü, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtirken, %41.7'si bu görüşe katılmadıklarını ifade etti.

Araştırma, 20-21 Nisan 2024 tarihleri arasında, Nuts-2 sistemine göre 26 ilde gerçekleştirilmiş olup, katılımcılar 18 yaş ve üzeri kişilerden oluşmaktadır. Anket, bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle yapılmış ve %0.95 güven sınırları içerisinde, %1.95 hata payıyla sonuçlar elde edilmiştir.

İstanbul'un havasını satıyorlar İstanbul'un havasını satıyorlar

Ekran Görüntüsü 2024 05 11 164934

Editör: Habererk Com