Uygur hareketi kurucusu, bir çok kadına ilham  olan Rushen Abbas’ın konuşmasında bizler özgür dünyada özgür yaşayan kadınlar olarak Çin’in Doğu Türkistan ‘da kadınlar zorla kısırlaştırma , cinsel istismara, zorunlu kürtaja, han Çinlileri ile çaresiz evlenmeye ve gasıp edilen haklılara rağmen yaşam mücadelesi veriyor. Özgürlükleri için ve namusları için mücadele eden Uygur kadınlarıyla dayanışma içinde olduğunuzu göstermemiz lazım. Onlar özgür dünyada yaşıyan kadınlar ‘dan ve mücadelemizden güç alarak ayakta kalıcak. Çin’in doğu Türkistan ‘da toplama kampında ölümle burun buruna olan kamp tutsak kadınları akılınızda. Çıkarmayın diye sözlerını tamamladı. Avukat Gülden Sönmez, Av. Hilal Öztürk   kadın hakları biliçlendirilmesi  davadaki rolü , Türkiye hukukunda toplama kampındaki kadınlar için atılması gereken adımlar ve gelecek hedeflerinden bahsetti.

Beykent üniversitesinden Doç. Dr. Magfiret Kemal, kadınların sosyal yaşamdaki öneminden  Doğu Türkistanlı kadınlarımızın üzerine düşen sorumluluklardan ve toplumların kadınlara verdiği değere göre gelişmişlik seviyesinden bahsetti.

Uygur genç kızlarında bulunduğu buluşmada meslek seçimi, eğitim, kişisel gelişim hakkında Uygur akademisyenler, aktivistler ve çeşitli meslek gruplarından bir araya gelen hanımlarımız gençlerimize  tecrübe aktarımında bulundu.

Soykırım altında bulunan Doğu Türkistan ‘daki Uygur Diline yapılan asimile politikasından ve Anadilin öneminden bahseden Müyesser Handan. Uygur diline verilmesi gereken önemde annelerin rolü ve yapılması gerekenleri aktardı.

 Ayrıca, yavrularından ayrılan, zorunlu kürtaja maruz kalan, Çinli erkeklerle rızası olmadan  evlendirilen Uygur türkü kadınlarımız başta olmak üzere tüm kahraman kadınlarımız anıldı.

Türkiye de meydana gelen depremlerde  de kadın olmanın fedakarlık demek olduğunu bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Kadınların aile de toplumda ne derece önemli olduğundan bahsedilen buluşmada, hanımlarımız kahvaltı eşliğinde hasbihal  ettiler programımız şair ve yazar Nurala Göktürk hanımın şiir dinletisi ile sona erdi..

a1

a2

a3

a4

a6

a7

a8

a9

a10

a11

Editör: Habererk Haber Merkezi