'2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifte, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile merkezi yönetim bütçe giderleri için 4 trilyon 469 milyar 570 milyon 19 bin lira ödenek tahsis edildiği dikkat çekerken, ek bütçenin gerekçesi olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, deprem bölgesinde başlatılan yeniden yapılanma, aile destek programı ve maaş artışlarındaki enflasyon farkı gibi giderlerin gösterildiği 4 maddelik teklife göre; bütçeye 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira eklenmesi öngörüldü. Gerekçede ayrıca, kamu idarelerinin akaryakıt, yakacak alımları, okul öncesi eğitimde yeni başlatılan ücretsiz yemek dağıtımı uygulaması, taşımalı eğitim, ücretsiz ders kitabı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarında eğitim alan engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin de bu kapsamda yer aldığı bildirildi.

Sokak ve cadde aydınlatma giderleri, savunma ve güvenlik kurumlarının ödenek ihtiyaçları basta olmak üzere mal ve hizmet alım giderlerindeki artışlar, memur aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak aile hekimliği hizmetlerine ilişkin giderler, engelli evde bakım destekleri, 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların ve engelli vatandaşların aylıkları ile özel kuruluşta bakım teşvik ödemelerindeki artışlar, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine verilen burs ve harçlıklar, Aile Destek Programı, ücretsiz doğal gaz tüketimi, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretleri için ödenecek devlet katkısı ödemelerindeki artış da gerekçede ek ödenek ihtiyaçları arasında gösterildi.

GEREKÇEDE EK ÖDENEK İHTİYACI VURGULANDI

Gerekçede, tarımsal desteklerdeki artış, beslenme ve barınma yardımındaki artışlar, asgari ücret artışına bağlı bireysel emeklilik devlet katkısındaki artış, esnaf, sanatkar ve çiftçilere sağlanan hazine faiz destekli krediler nedeniyle Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın görevlendirme giderlerindeki artışlar, sermaye giderlerindeki artışlar, TMO ve TÜRKŞEKER'in ödenmemiş sermayesinin tamamlanması ve TCDD'nin yatırım nitelikli ihtiyaçlarının karalanması amacıyla yapılan giderler de  yer alırken, faiz giderleri ve diğer giderlerdeki artışlardan da ek ödenek ihtiyacı kaynaklandığı ifade edildi.

Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin; 2022 yılı gelir tutarlarının beklenenin üzerinde gerçekleşmesinin 2023 yılı gelirlerine olumlu etkisi, makroekonomik göstergelerde beklenen değişiklikler, "7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamındaki tahsilatlar ve ilk 5 aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri de göz önünde bulundurulduğunda Bütçe Kanunu'nun gelir hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceği de gerekçede yer  aldı.

EN BÜYÜK PAY AFAD'A

Teklifle en yüksek ek ödenek 482 milyar 829 milyon lira ile Afet ve Acil Durum Başkanlığına (AFAD), ikinci en yüksek ek ödenek ise 279 milyar 750 milyon 936 bin lira ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek.

Ek bütçe kanun teklifi, 11 Temmuz Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.

Editör: Yadigar Hanım