Dünya, bir dönüm noktasındadır. Bir ülke işgal edilmekte, siviller bombalanmakta ve çocuklar ölmektedir.

Bir devlet başkanı insanlığın ortak değerlerine ve uluslararası hukuka açıkça meydan okumaktadır.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün uluslararası kuruluşlar bir tür acizlik ve kayıtsızlık içindedir.

Uluslararası toplum bu işgal ve saldırıyı durduramazsa başka yerlerde de benzer saldırgan davranışları özendirmiş olacaktır. Dünya, gücü gücü yetene dünyası haline gelecektir.

Buradan, dünyanın ortak vicdanına sesleniyorum:

Rusya dahil olmak üzere dünyanın neresinde yaşıyorsak yaşayalım, Ukrayna halkının yanında olmalıyız. Ukrayna’nın yardım çağrılarının karşılık bulmasını sağlamalıyız.

Uluslararası kurumları ve ülkelerimizin yönetimlerini harekete geçmeye zorlamalıyız. Bu işgali durdurmalıyız.

Ben inanıyorum ki vicdan zorbalığı yenecektir.