Yargıtay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ve İbrahim Yeğenoğlu'na örgüt üyeliği suçundan verilen cezaları ve davada verilen biri dışında beraat kararlarını yerinde buldu.

Daire, örgüt üyeliğinden cezalandırılan Mümtaz'er Türköne'nin de aralarında olduğu sanıkların cezasının ise "örgütün hiyerarşik yapısına dahil olunmaksızın yardım" suçunu oluşturduğuna hükmetti ve kararları bozdu.

Devlet Bahçeli'nin destek verdiği, serbest bırakılması çağrısı yaptığı ve bir süre önce tahliye edilen Türköne'nin suç vasfı değiştiği için tahliyesine karar verildiğini vurguladı.

8 yıl 9 ayla, 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilen sanıkların davaları ile gerekli araştırma yapılmadan beraatine karar verilmesi yerinde bulunmayan Mehmet Özdemir'in dosyası yeniden görülecek.

Daire, Şahin Alpay'la ilgili Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını değerlendirirken, "yerindelik denetimi" tartışmaları bulunsa da kararlara uyulmasının zorunlu olduğuna da vurgu yaptı.

"İŞTİRAK ANLAMINA GELMEZ"

Kararda, sanıkların genel durumu konusunda şu yorum yapıldı:

"Yardım eden sıfatıyla hareket ettiklerine dair, iddia, somut olgu ve mahkumiyetlerine yeterli delil ikame olunamayan sanıkların, medya organlarında sarf ettikleri sözleri, kaleme aldıkları yazıları ve diğer davranışları ile darbeye zemin hazırlayan, kalkışmayı meşru gösteren konuşma ve makaleleri ile örgütün nihai amacını gerçekleştirmek için düşünce, planlama, icra ve sonrası itibarıyla örgütsel bir organizasyon ürünü olduğu anlaşılan kalkışma arasında illiyet bağının bulunduğunun kabulüne yasal imkan bulunmadığından, darbe yapılacağı hususundaki bilgilerinin mevcudiyeti sabit kabul edilse dahi, bu durumun iştirak iradesine dahil olunduğu sonucunu doğurmayacağı açıktır."

3 İSMİN CEZASINA ONAMA

Kararda, 11 sanığın anayasal düzeni değiştirmeye kalkıştıklarına yönelik delil olmadığı vurgulandı ve iddianamedeki bu suçlamaya yönelik ceza verilmemesi yerinde bulundu.

Kararda, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ve İbrahim Karayeğen'e örgüt üyeliği suçundan verilen cezaların yerinde olduğu belirtildi ve onama kararı verildi. Kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"17 Ağustos 2015 tarihli yazısında, bir darbe geliştirmek üzere teklifte bulunmak istediğini, bu darbenin maksadının hukuk devletini yeniden inşa etmek olacağını, güçler ayrılığının tesis edileceğini, ordunun meclis savunma komisyonuna bağlanacağını, Cumhurbaşkanlığı sisteminin kaldırılacağını, bu amaçları taşıyan bir darbe girişiminin taraftarı olacağını açıkça söyleyerek, örgütün gerektiğinde şiddete başvurma stratejisini de benimseyen Ahmet Turan Alkan'ın; örgütün yayın organı Zaman gazetesinin Ankara temsilcisi olan, anılan gazetenin de bağlı bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş.'ye ait aracı, 11 Aralık 2015'te satın alıh, aynı gün Feza Gazetecilik'e kiralayarak şirketin malvarlığına el konulmasının önlenmesine hizmet eden, bahsi geçen pozisyondaki görevini örgüt yönetiminin doğrudan görevlendirmesi olmadan icra edemeyeceği de gözetilerek, sanık Mustafa Ünal'ın; Zaman gazetesinin gece sorumlusu olan, Bylock kullanan, örgüt liderinin mesajlarını diğer örgüt mensuplarına ulaştırmayı amaçlayan, ABD'nin Boston eyaletine kaçmak isterken yakalanan İbrahim Karayeğen'in örgüt üyesi olduklarının kabulüne..."

"BERAATLER YERİNDE"

Kararda, sanıklar Orhan Kemal Cengiz, Lalezer Sarıibrahimoğlu, İhsan Dağı, Nuriye Ural'ın örgüt üyeliği suçundan beraatlerinin yerinde görüldüğü de vurgulandı ve bu kararlar da onandı.

"ÜYELİK DEĞİL YARDIM"

Kararda, Ali Bulaç ve Mümtaz'er Türköne'ye örgüt üyeliği suçundan verilen ceza konusunda ise "yanılgıya düşüldüğü" yorumu yapıldı ve bozma kararı verildi.

Kararda, Bulaç ve Türköne için şöyle denildi:

"Örgütün üst düzey yöneticilerinin de üyesi olduğu Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Mütevelli Heyeti'nde yer alan, Gülen'in onursal başkanlığa seçilmesi kararında imzası bulunan, Bank Asya hesabında para artışı gözlenen, "Kılıç her zaman gayrimeşru bir siyaset aracı mıdır? Zorbalar kılıç kullanır da mazlumların kullanma hakkı yok mu?" yazısını yazan Ali Bulaç; örgütün üst düzey isimlerinden Osman Özsoy'la mesajlaşmalarının olduğu tespit edilen, iddianameye konu yazıları kaleme alınan Türköne'nin, darbeyi azmettirmelerinin koşullarının oluşmadığı, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduklarına dair dosyada delile rastlanmayan ve kamuoyunca da tanınan ideolojik kimlikleri itibarıyla savunmaları hayatın olağan akışına uygun bulunan, örgütün sözde meşruiyet vitrini olarak kullandığı, belli özellikleri nedeniyle kamuoyunca da tanınan muhalif gazeteci sanıklar Türköne ve Bulaç'ın gazetecilik faaliyeti kapsamında gerçekleştirdikleri makale ve konuşmalarının eleştiri içeren muhtevasından ayrı olarak örgütün sözde meşruiyetini korumak amacına hizmet eder mahiyetteki gazetecilik faaliyeti olarak kabulü mümkün olmayan eylemlerinin "Örgütün yapısına dahil olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etmek suçunu oluşturacağı" gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek örgüt üyeliği suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi yasaya aykırıdır."

Bu nedenle, Bulaç ve Türköne'nin yeniden yargılanarak, bu suçtan cezalandırılmaları istenildi.

ALPAY İÇİN DE BOZMA

Kararda, beraatine karar verilen sanıklardan Mehmet Özdemir'in hukuki durumunun, mahrem imamlarla ilişkilerinin, hakkında beyan yahut ifade bulunup bulunmadığının araştırılmadan karar verildiği belirtilerek, hukuki durumunun yeniden tayin edilmesi gerektiği de belirtildi.

Kararda, örgüt üyeliği suçundan cezalandırılan Şahin Alpay ile ilgili lehinde verilen Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları anımsatıldı. Alpay'ın eylemlerinin örgüte üye olmaksızın yardım suçunu oluşturacağı gözetilmeden AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarındaki tespit ve değerlendirme ve çekinceler tartışılarak bertaraf edilmeden, eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile örgüt üyeliğinden hüküm kurulmasının da hatalı olduğu belirtildi. Bu isimlerin davaları da yeniden görülecek.