Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tarım Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı”nda son aşamaya gelindi. Buna göre, belirlenen ürün ve ürün gruplarında üretim yapılması bakanlığın iznine tabi olacak. İzinsiz üretime devam edilmesi halinde, bu faaliyetten elde edilecek yıllık brüt hasılanın yüzde 1’inden 5’ine kadar idari para cezası uygulanacak.

Tarım arazilerinin atıl kalmasının önüne geçilmesi amacıyla yapıldığı bildirilen taslağa göre, bazı ürünlerde, sözleşmeli üretim zorunlu hale gelecek. Mücbir sebepler hariç olmak üzere, sözleşme kapsamında üretilen ürünün alımından veya satımından vazgeçenler, sözleşmeye konu ürün miktarı için belirlenen bedelin yüzde 20-50’si arasında cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Ekonomi gazetesinden Ali Ekber Yıldırım, yeni taslağı köşe yazısında kaleme aldı. Yıldırım'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"- Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen ürün ve ürün gruplarının üretimi için çiftçiler bakanlıktan izin almak zorunda; izin almayanlara idari para cezası uygulanacak.

- Bakanlık tarafından belirlenen ürünlerin sözleşmeli olarak üretilmesi zorunlu hale geliyor.

- Üst üste iki yıl ekilmeyen tarım arazileri, bakanlıkça kiraya verilerek üretim yapılması sağlanacak. Kiralamadan elde edilen gelirden, arazi sahiplerine de ödeme yapılacak.

- Desteklemelerde, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yerine bakanlıkça belirlenen kayıt sistemleri esas alınacak.

- Lif, tohum ve sap üretimi ile tıbbi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, bakanlığın iznine tabi olacak, üretim kotasını Cumhurbaşkanı belirleyecek."

Editör: Yadigar Hanım