Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Mahmut Tanal, Çin hükümeti tarafından Uygur Türklerine karşı gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin yerinde incelenmesi talebiyle  TBMM Başkanlığına  başvuruda bulundu.

Uyghur.org’un Gazete Kritik’ten aktardığı bilgilere göre Tanal dilekçesinde ‘Anayasa’mızın ‘Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı’ başlıklı 17. maddesinin 1. fıkrasında, ‘Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.’ vurgusu yapılmıştır. Aynı maddenin 3. fıkrasında ise ‘Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.’ vurgusu yapılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ‘Yaşam Hakkı” başlıklı 2. maddesinde, (Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur.’ vurgusu yapılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ‘İşkence Yasağı’ başlıklı 3. maddesinde, ‘Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.’ vurgusu yapılmıştır. Anayasa’mızın ‘Kanun önünde eşitlik’ başlıklı 10. maddesinde ‘Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir’ vurgusu yapılmıştır” bilgisini aktardı.

Editör: Habererk Haber Merkezi