Derin Devlet kavramı bazı diğer kavramların da muhatap olduğu şekliyle yanlış anlamlandırılıp yanlış kullanılmaktadır. Tabi bu yanlış kullanılmasının asıl arkasında yatan gerçek bu kavramın yıpratılması ve değersizleştirilmesidir. Devletin derini yıpratılırsa binanın bütünlüğünü koruyan kolonlar kesilmiş olacak ve bina basit bir darbede yıkılacaktır.

Günümüzde Derin Devlet denince akla gelen ilk şey, bazı devlet görevlilerinin bir kısım suçlularla ve bir takım siyasi figürlerle beraber çıkar amaçlı olmak üzere kurdukları ilişkiler gelmektedir. Bunların arkalarına aldıkları görevlerinden kaynaklanan güçleriyle suç işleme kolaylığı ve korunma siyaseti toplum gözünde efsunlaştırılmış adına da asıl hedefleri olan Derin Devlet denmiştir.

Türk tarihi hakkında biraz bilgisi olan, Türk devlet geleneğini bilen herhangi ortalama zekalı vatandaş bunun böyle olmadığını bilir. Dikkat edin Akademisyen, Asker,Polis demiyorum ortalama zekalı vatandaş diyorum. Peki durum böyleyse neden koca koca tirti olan adamlar bu kavramın içini boşaltıp kendi istedikleri gibi veya onlardan istenen gibi doldurup millete sunarlar acaba. Binlerce yıllık tarihi ve geleneği olan bir devletin derini, birkaç yoldan çıkmış devlet görevlisi, suça bulaşmış ve bunu meslek haline getirmiş birkaç kriminal tip ve siyaseti sadece statüsünü ranta çevirme aracı gören siyasetçi olabilir mi ?Devlet bunlara teslim edilecek kadar basit bir yapımı? Asıl soru herkesin dilinde olan bir yapı herkesin gözü önünde suçlamalar maruz kalan bir yapı nasıl derin olabilir ?Olsa olsa sığ olur değil mi?

Tabi ki değil. Türk Devleti tarihte var olduğundan beri görünen devletini korumak ve yaşatmak adına görünmeyen bir güç oluşturmuştur. Bu güç gölgeleme stratejisi ile çalışmış ve kendilerini asla ifşa etmemişlerdir. Amaçları Devlet Ebed Müddet olduğu içinde ne sosyal statü ne rant ne makam dertleri olmamıştır. Onların görünmez orduları olmuştur hep. Devletin içine düşeceği herhangi bir tehlike anında o gölgeleme stratejisini devreye sokmuşlar ve tehlikeyi bertaraf etmişlerdir. Bu ordunun safları bazan milletin sokağa dökülmesi ile oluşmuş, bazan ilim irfan sahipleri ile sıklaştırılmış, temizlik işçisiyle, garsonuyla, iş adamıyla,  eczacısı ile vs vs ikmal edilmiştir.

Sizin önünüze derin devlet diye konulan fotoğraflar ancak ve ancak devlet arşivlerine suç örgütü mensupları olarak girecektir. Bizim bilebileceğimiz kadar ortada olan bir yapı derin devlet olamaz. Derin Devlet yapısını çözemeyenlerin devlete olan güveni yıkmak ve milletin gök kubbesine olan inancını yıpratmak için ortaya koydukları ve bu teoriyi desteklemek için dizi filmler yaptırdıkları, basın yayın yoluyla dezenformasyon bombardımanına tuttukları gerçeği asla unutulmamalıdır.

Derin Devleti dizilerde, Gazete köşelerinde, uydurma hikayelerle dolu kitaplarda ve televizyon yorumcularının anlattıklarında aramayın. Eğer Derin Devleti görmek bilmek istiyorsanız aynanın karşısına geçin ve kendinizi uzun uzun inceleyin. Sizin yüreğinizdeki Devlet sevgisi ve sadakati, İnançlarınızın imanlaşmış hali, millet aidiyetiniz ve fedakarlığınız Derin Devletin kendisidir. Gözünüzün önündekini görmeyip size zorla gösterilmeye çalışılan şeye bakmanız sizi tarihinizden de, devlete olan güveninizden de, millete olan sadakatinizden de uzaklaştıracaktır.

O zaman son söz Devletin kendisi de Devletin Derini de bizden başkası değil. Biz bu gerçeği bilip bu şuurla yaşarsak yukarıda anlatmaya çalıştığım o kolonlar asla kesilemeyecek ve binlerce yıldır ayakta duran bu bina dünya var oldukça var olmaya devam edecektir. Vesselam...