Ecnebiler gözüyle Türkler -2

Kıymetli Habererk okuyucuları geçen hafta bahsettiğim gibi başka ulus ve ülke aydınlarının Türkler için iltifat dolu sözler serisine bugünde devam edeceğiz.

“Onlar farkında değillerse de Avrupalılar bir gerçeğin farkındadır. Tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih adına pek bir şey kalmayacaktır”- Alman İktisatçı Fritz Neumark

“Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Türk köylüsünün orak, katibinin kalem ve kadınlarının etek tutuşunda dâhi silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür” - Alman Genelkurmay Başkanı Helmuth Karl Bernhard – 1911

“Onlara ‘Türk’ adını Tanrı’nın kendisi verdi. Tanrı dünya milletlerinin idare dizginlerini onlara verdi ve zamanımızın hükümdarlarını hep onlardan seçti. Türklerin oklarından korunmak isteyenler onlara düşman değil dost olsun. Onlarla dost olmanın en iyi yolu onların diliyle konuşmaktır. Türkler onların diline sığınıp Türkçe konuşanları kendilerinden sayarlar” - Kâşgarlı Mahmud - Divan-ı Lügati-t Türk

“Dünya milletleri arasında kahramanlık ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiçbir kavim yoktur. Cenab-ı Hâk onları aslan sıfatında yaratmıştır” - Mısırlı Tarihçi İbn-i Hassul Buveynî

“Türklerin yürekleri temiz, töreleri çeliktendir. Bizde olduğu gibi batıl fikirleri, saplantılı fikir ve düşünceleri yoktur, bu nedenle onları kolayca korkutamazsınız. Türkler korkmaz, korkutur!” - Arap Düşünür Semame İbn-i Eşreş

“Türklere gelince; Dünya krallarından hiçbiri ne Hüsrev ne Sezar ne İskender ne Nebukadnezar onlarla karşılaştırılamaz. Hüsrev’e gelince, o Perslerin lideri ve krallarıydı, ancak Persler Türklerden tamamen eksiktir. Sezar ve İskender’e gelince, onlar Yunanlıların ve Romalıların krallarıydı, ancak yine Yunanlılar ve Romalılar büyüklük açısından Türklerle karşılaştırılamaz” - Ünlü Tarihçi ve Filozof İbn-i Haldun – 1394

“Türkler atını kendisi yetiştirir, atının adını söylerse atı onu takip eder, koşarsa atı da arkasından koşar. Atlarına adeta vücutlarının bir uzvu gibi hükmederler, hızla koşan atların üstünde geriye dönerek isabetli ok atarlar. Türk’ün ömrünün günlerini toplasan atı üzerinde geçen günlerinin daha çok olduğunu görürsün. Altındaki hayvanı dinlendirmek isterse inmeden diğerine biner. Türk hem çoban hem siyasi hem cambaz hem baytar hem de süvaridir. Hülasa, bir Türk başlı başına bir millettir” - Arap Âlimi El Cahiz – 740

“Ey müminler, hadiste açık bir şekilde “Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın” denilmiştir. Haddi zatında bu hadis, Hazreti Peygamberin tüm Araplara bir nevi vasiyet ve uyarısı mahiyetindedir. Aklı selim için yol, bizim Türklerle mütareke içinde dostça yaşamamızdır. Bir millet ki Zülkarneyn (Büyük İskender) bile bütün yeryüzüne bir kasırga gibi harb ve kılıçla hâkim olduktan sonra, onlarla harp etmekten çekinmiş ve; ‘Onları bırakın, onlara Türk'tür! demiş ve onlara hiçbir surette dokunamamıştır. Şimdi siz, böyle bir milleti ne zannediyorsunuz? Onlarla başa çıkmak pek kolay olmasa gerektir”

Halife Ömer devri katiplerinden - Ebu Osman Amr bin Bahr el-Kinani – 753

“Türkler savaş anında ne yaman bir düşmandır. Onların (düşmanlarına) verecekleri (ganimet) çok az, alacakları ise pek çoktur, sakın ki o nehri (Seyhun) aşmayın, aşmayın ki Belence’de Abdurrahman b. Rebîʻa el-Bâhilî’nin başına gelen bir başka sahabenin ve ordusunun başına gelmesin” - İslam Halifesi Hz. Ömer