Beyni etkileyen sinir hücrelerinin anormal elektriksel aktivitesi neticesinde nöbetler hâlinde oluşan İstemsiz kasılmalar ile karakterize olan,  halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen kronik bir hastalıktır.
Dünya nüfusunun %1 inde görülen epilepsi en yaygın belirtileri arasında''hafıza kaybı, baygınlık, titreme, bilinç kaybı, hareketlerin kontrol edilememesi ve idrar kaçırma gibi semptomlar bulunur. Ayrıca nöbet sonrasında kişide hâlsizlik, bitkinlik, kokulara karşı hassasiyet ve şaşkınlık gibi belirtiler de görülebilir.
Dünya'da %5 gibi bir kısım ise hastalığı sadece bir kez geçiren epilepsi hastalarıdır.Epilepsi nöbetini bir kez geçiren kişilere epilepsi teşhisi konulmaz.Epilepsi Dünya'da Tüm nörolojik hastalıklar arasında en yaygın dördüncü hastalık olan epilepsi nöbetleri, 30 saniye ile 2 dakika arasında sürer. Bazı  epilepsi nöbetleri 5 dakikadan daha uzun sürebilir. 
Normalde nöbet geçirmedikleri dönemde gayet normal ve sağlıklıdırlar.
Kişiye epilepsi tanısının koyulmasının ardından hekim ilaçlı tedavi ile epilepsi nöbetlerinin durdurulmasını hedefler. Anti-epileptik ilaçlar olarak bilinen ilaçların belirtilen dozda ve süreyle kullanılması son derece önemlidir.
Epilepsi hastalarının nöbeti ilaçlı tedavi ile son bulur. İlaç içmesine rağmen nöbet geçirmeye devam ediyorsa daha detaylı tetkikler yapılması gerekir. Fonksiyonel ya da palyatif cerrahi yöntemiyle nöbet yayılım yolları ayrılır. Böylece kişinin nöbet geçirme sıklığı ve şiddeti azaltılır.
Epilepsi nöbeti geçiren kişi asla yalnız bırakılmamalıdır.Hareketleri engellemeye çalışılmamalı bir yere çarpıp yaralanmaması için etrafındaki tehlikeli şeyler kadırılmalı.Nöbeti 5 dakikadan fazla sürerse hastaneye kaldırmak gerekir.Yada bilnci açılmıyorsa yine hastaneye kaldırılması gerekir.

Epilepsi bir psikiyatrik bozukluk olmamakla beraber, epilepsiye bağlı akıl ve bilinç bozuklukları Türk Ceza Yasasında akıl hastalığı kapsamında değerlendirilmektedir.

Epilepsi, adli psikiyatri ve özellikle ceza ehliyetinin belirlenmesine yönelik uygulamalar yönünden oldukça tartışmalı bir konudur. Epileptik bir fenomen olarak şiddet davranışım ortaya çıkabilmesi ve nöbet sırasında şiddet suçu işlenebileceği görüşü epilepsinin savunma aracı olarak kullanılmasına neden olmaktadır. Epilepsi bir psikiyatrik bozukluk olmamakla beraber, epilepsiye bağlı akıl ve bilinçbozuklukları Türk Ceza Yasasında akıl hastalığı kapsamında değerlendirilmektedir.
 

Editör: Habererk Com